Skip to content

LIV – Lietuvos imuniteto virusas

by on April 22, 2012
LIV – Lietuvos imuniteto virusas

Serganti Tėvynė

Viena iš baisiausių žmoniją šienaujančių ligų yra ŽIV – Žmogaus Imunodeficito Virusas. ŽIV, įvairiais būdais patekęs į žmogaus organizmą, naikina imuninę sistemą. Organizmo gynybos funkcijos nusilpsta, ir net paprastutė sloga gali turėti letalinę baigtį. Ankščiau ar vėliau ŽIV nešiojantis žmogus suserga AIDS – Anti Imuninio Deficito Sindromu. Statistika rodo kad, ŽIV dažniausiai apsikrečia rizikos grupėm priklausantys asmenys: narkomanai, prostitutės, seksualinės mažumos ar asmenys gyvenantys palaidą lytinį gyvenimą. Tai yra tie, kurių negalima pavadinti moraliais.
Panašiu virusu, kaip ŽIV, apsikrėtė ir Lietuvos valstybė, kurios, sutikime, pavadinti moralia, pavadinti neapsiverčia liežuvis. 
Kaip narkomanas sėdintis ant adatos, Lietuvos valdžia sėdi ant šilto ES lėšų srauto. O tą srautą nukreipti į savo kišenes, gobšiems valdžiažmogiams – vieni niekai. 

Imuniteto tarnybos

Normalioje valstybėje, kaip ir sveiko žmogaus organizme, yra Imuniteto apsaugos tarnybos http://www.vsd.lt/Page.aspx?pageID=59 , uoliai, atkakliai, netgi agresyvokai ginančios valstybės organizmą.
Nuo virusų Valstybės organizmą reikia ginti nuolat. Jei ne per vieną žaizdelę, tai per kitą pažeistą vietelę skverbiasi virusai.
Kartais atvirai, pasivadinę politinių partijų vardais, kartais pasislėpę – nesuprantamais keliais ir nežinia kieno proteguojami, darantys svaiginamą karjerą pseudo valdžiažmogiai ir pseudo verslininkai.
Vienas iš pirmųjų valstybės ŽIV simptomų – valdininkų, pareigūnų ir politikų kvailiojimas, atviras melas ir nesiskaitymas su visuomenės nuomone. Sveikos – t.y demokratinės ir teisinės valstybės imuniteto tarnybos jau butų atkreipę dėmesį į tai, kodėl kalbant apie Garliavos įvykius ir iškrypėlių išniekintą mergaitę, girdisi tiek daug melo ir nesąmonių iš pareigūnų lūpų.

Imuniteto tarnybų taikiniai

VTAT kontrolierė E. Žiobienė- viena iš atvirųjų suvėžėjusių piktžaidžių
Imuniteto tarnybos turėtų domėtis, kodėl taip užsispyrusiai ir kvailai savo nebūtas ir tik jai vienai suprantamas tiesas įrodinėja Edita Žiobienė? Ši moteris, įlindusi į ekraną, akivaizdžiai meluoja, kad kovo 23, 2012 video nemato smurto vaiko ir jo artimųjų atžvilgiu. Nesvarbu, kad vaikas klykia tampomas po grindis kaukėto L. Stankūnaitės pareigūno Vaido. Vaidas, beje, nėra VTAT atstovas, kad galėtų kišti nagus prie vaiko. Jis tik vienas iš L. Stankūnaitę dabojančių pareigūnų. Kokių dioptrijų akinių reikia VTAT Kontrolierei, kad pamatyt kaip biologinė motina įkibusi lyg pikeliškių sakalai savo plastmasiniais nagais drasko į močiutę įsikibusią mergaitę?
Kodėl E. Žiobienė kvailai elgiasi stebėdamasi, kad oraliniu būdu prievartautam vaikui nėra atllikta ginekologinė ekspertizė? Ar ji psichiškai nesveika ir nesuvokia ką kalba ar ji yra prigrasinta, lenkti nugarą L. Stankūnaitės interesams? E. Žiobienė deklamuoja įstatymus ir po jais bando paslėpti nusikaltimus. Jei prievartautas vaikas išsako savo išgyvenimus ir liudija prieš jį tvirkinusius asmenis – E. Žiobienės nuomone, tai prieštarauja vaiko interesams. Vaikas turėtų tylėti, o jo liudijimai nepasiekti visuomenės bei nugrimzti biurokratinių nusikaltėlių stalčių bedugnėse. Mūsų, nuomone tai prieštarauja ištvirkėlių ir sutenerių interesams, kurie turėtų būti baudžiami ir izoliuoti nuo visuomenės. Jei vaikas raitosi ir klykia iš skausmo draskomas riebaus apsaugos darbuotojo – E. Žiobienės nuomone tai legalu ir tai nėra smurtas. Mažamečio akyse buvo pargriauta močiutė, žiauriai mušama, ir necenzūriškais keiksmažodžiais išplūsta teta- pasak E. Žiobienės yra vaiko interesų gynimas. E. Žiobienės palyginimas L. Kedienės su tūla girta motina, nuo kurios atplėšiami vaikai, jei ne įžeidimas, tai silpnaprotystės požymis. Ar E. Žiobienė silpnaprotė, ar prigrasinta, šantažuojama ar gavus gerą atlygį iš suinteresuotų asmenų? Tą turėtų patikrinti valstybės imuniteto tarnybos. Tikrinti silpnasias vietas reiktų ir asmeniui kuris pasiūlė E. Žiobienę į šitą kėdę. Akivaizdu, kad E. Žiobienė, kaip ir laikinasis prokuroras R. Petrauskas yra paskirta nugesinti mažają pedofilijos bylos liudininkę, prisidengus įstatymais.

Karpos PD

Visi atsimename guvų raudonžandį vyruką, labai piktą ant vaiką nuo smurto išgelbėjusios A. Vežbavičiutės, bet meiliai glamonėjantį anstolę S. Vaicekauskienės palto priekinę dalį. Tai puikiai matosi video paskutinėse minutėse.Kodėl taip atvirai melavo ir išsisukinėjo Kauno policijos prevencijos skyriaus vadas Tauris Stauskis? Ar jo kompetensija buvo grasinti ir Kauno VTAT darbuotojai? Kodėl apsaugos viršininkas R. Juodkazis užuot organizavęs vaiko ir L. Stankūnaitės apsaugą, organizavo vaiko pagrobimą brutaliu būdu?
Ar šie žmonės papirkti ar kažkaip kitaip virtę klano marionetėmis? 
Kas verčia policijos komisarą S.Skvernelį nematyti tyčios veiksmų, padarytų prieš mažametį asmenį, kurios veriančius klyksmus stebėjo visa Lietuva, sugyvulėjusio pareigūno Vaido zekiškus rusiškus keiksmus ir smurtą prieš moteris? Ar tokia policininkų funkcija, ar tai tarnavimas nusikalstam pasauliu?. Drįstame priminti, kad vaikų tvirkinimo industrijos biznis yra antras pagal pelną, po narkobiznio nusikalstame pasaulyje.

Pūlingos opos Teisės ir Teisėtvarkos kabinetuose

Kodėl taip siautėja Seimo Teisės ir Teisėsaugos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras? Tas pats smailabarzdis vyras, kuris prieš porą metų skėsčiojo rankomis, kad pedofilijos byla buvo, vilkinama, neatlikta daug ikiteisminio tyrimo procesų. Įrodyti ją bus nelengva, o dabar- susitaikyme su tuo, kad byla jau prakišta. Jis negalėjo atsakyti kodėl byla buvo ir yra vilkinama ir marinama, ir kodėl dabar taip uoliai sukrusta ir prisiminta apie įstatymų nelogiškus vykdymus ir teisinės valstybės neteisėtus ypatumus.

Mistiškas ir keistas Teisingumo ministro R. Šimašiaus elgesys šaukte šaukiasi Imuniteto tarnybų pakrapštymo- atminkite šis valdininkas sutinka smurtu imti vaiką, kuris liudyja prieš jo suteneriavimu užsiminėjusį asmenį. Numarintos bylos – žudikės aukos liudijimas, smurtas prieš jos artimuosius (į jų ratą neįeina biologinė motina L. Stankūnaitė su išpiešta mėlyne bei iščiulptu kaklu). R. Šimašius smurto nemato ne dėl regėjimo sutrikimų. Jo regėjimas puikus – niekas nepamiršo, kaip teisingumo ministras matė girtą aa. A.Ūsą jo mirties valandą. Kas siejo Teisingumo ministrą ir visaip marintos pedofilijos bylos pagrindinį įtariamajį? Ką jie veikė vienudu Dzūkijos plynėse? Kas dar be atsitiktumo juos rišo? Ar aa A. Ūso apsaugos viršininkas organizavo tokią pat apsaugą kaip ir R. Juodkazis – ne saugoti, o pagrobti ir poto galbūt pašalinti saugomą asmenį, kaukėtųjų vaidų pagalba? 
Driokstelėjo tarsi sena pūlinga votis ir LAT pirmininkas G. Kryževičius. Baugščiai tylėjęs ir niekada savo nuomonės neišreiškiąs apie kaltuosius savo luomo draugus, gana sėkmingai marinusius Kauno pedofilijos bylą, dabar šis pilietis ėmė savo straipsniuose plakti mergaitės globėją. Kur buvo gerbiamas internetinėje erdvėje besiplaikstančių komentarų herojus ( rašoma negražius dalykus susijusius su jo a. a dukra ir šeima ir kt) ? G. Kryževičius išdidžiai tylėjo, kai pareigūnai pravardžiavo, pedofilijos aukos a. a tėtį, kovojusį teisiškai už savo vaiko seksualinį neliečiamumą, bei vadino šunimi. Prasivardžiavo ir tyčiojosi, ne koks muitininkas ar maximos pardavėja, o … teisėjas iš Kauno apygardos teismo, A. Smolskas.http://www.delfi.lt/news/daily/kedys/article.php?id=34237497&categoryID=32502159
Tuo tarpu mergaitės globėjai vienai kovojančiai už teisingumą yra keliamos bylos, kad ir už nepagarbą garbės anstolei S. Vaicekauskienei. Kokios pagarbos ši norėtų? Ar galima gerbti meluojančią i akis pareigūnę? ,, Ne, jūsų niekas nemušė ir aš tai paliudysiu- atvirai melavo anstolė S. Vaicekauskienė žiūrėdama į sukruvintą pedoflijos aukos močiutės sesers veidą. Ar gali būti gerbiamas akiplėša melagis? 
Mūsų nuomone, anstolė S. Vaicekauskienė negerbė savęs ir savo profesijos, tiek prašydama naudoti prievartą prieš prievartautą vaiką, tiek meluodama, tiek leisdamasi čiupinėti savo krūtinę darbo metu kitam pareigūnui. 
Kuo pats kvepia, tuo kitą tepa. Taip pasakytume apie LAT pirmininką G. Kryževičių. Pūlinys ant teisinės valstybės veido. Įstatymai yra kuriami, kad jų laikytis, o ne dangstyti nusikaltėlius. Kodėl LAT pirmininkas G. Kryževičius taip elgiasi ir niekina teisinę valstybę, reiktų klausti irgi Imuniteto tarnybų. Prieštaringas ir dvigubas įstatymų išaiškinimas, paminant Vaiku Teisų Konvenciją kelia Lietuvoje suirutę. Kam tai naudinga?

Kodėl gi paminėtieji pareigūnai ir valdininkai nesugebėjo pamatyti video įraše prieš senukus smurtaujančių kaukėtų banditų ? Kas įtakoja juos ? Spaudžia, o gal šantažuoja dėl amoralaus elgesio ar saugiai paslėptų nusikaltimų, nusipirktų disertacijų ar patogiai numarintų rezonansinių bylų,o kartais žmonių? Jeigu šių pareigūnų niekas nespaudžia, nešantažuoja ir neįtakoja, juos derėtų pasiųsti pasitikrinti jei ne regėjimo ir klausos, tai bent pas psichiatrą. Būtina alikti intelekto koeficiento tyrimo testą. Vien E. Žiobienės citata ,,kad blogiausia motina yra geresnė už rūpestingiausią globėją,, verčia abejoti jos galvos, kaip mąstymo aparato funkcionavimu.

Pleistras ant auglio jo negydo, nors ir laikinai paslepia

Buvęs SSSR karo žvalgas, perbėgęs į Junginės Karalystės pusę, Viktoras Suvorovas Rezunas, savo bestseleryje „Akvariumas“ aprašo „priedangos“ operacijų eigą. 
Dažnai slaptas žvalgybines operacijas „dengdavo“ ir netoli jų vietos budėdavo SSSR ambasados pirmieji pareigūnai. Žlugus operacijai, jie SSSR vardu turėjo gelbėti savo žvalgus, reikalauti juos išleisti nedelsiant, rėkti visai spaudai apie „provokaciją“. 
Lietuvos imunitetą saugančios tarnybos net nesisumąstė, ką veikė teisingumo ministras Remigijus Šimašius paskutinę pedofilija kaltinamojo Andriaus Ūso valandą. 
Stebina tai, kad Teisingumo ministras sugebėjo pažinti Andrių Ūsą, nors šis dėvėjo šalmą – skafandrą. Kodėl R. Šimašiui buvo svarbu liudyti, kad a. a A. Ūsas girtas ir vienas pats ieškojo galo laukuose? Ar jis taip dengė a. a A. Ūso žudikus? Deja, tai nesudomino Lietuvos imuniteto tarnybų. 

Subintuota, bet negydoma

Lietuva serga savuoju imuniteto virusu. Pagrindė jo priežastis – taip ir neatlikta desovietizacija ir dekagėbizacija. Arba kabinetinė dekagėbizacija – kai buvę KGB agentai, patikėtiniai ir rezervo karininkai tapo VSD agentais.

Lietuvos valstybė tokioje ligos stadijoje, kad nepajėgtų priešinti išorės agresijai. Ji taip pat nesugebėtų pasipriešinti sukilimui šalies viduje.
Pareigūnas, pasiųstas slopinti sukilusios liaudies, visų pirma pagalvotų – ar jam verta kovoti prieš savus? Juk sukilėlių pusėje gali būti jo tėvas, brolis, kaimynas, sūnus. 
Nužudyto ir išsityčioto a. a D. Kedžio dukra, rytoj gali tapti jo dukra. O, jis pats bejėgis bergždžiai kovos prieš gerbiamus monstrus šiltose kėdes , kol bus rastas negyvas Kauno Marių pakrantėje. O visokios kuodytės, maldeikienės, pikeliškių sakalai, olekai, andriukaičiai ir kiti išgamos mintantys iš Lietuvos žmonių kraujo ir prakaito, suoks apie teisinę valstybę, teismų ala nepriklausomingumą ir savo dienraiščio Lietuvos rytas suformuotą nuomonę. Ar jam norėsis ginti Turniškėse nuo žmonių atsitvėrusius ir juos apvogusius valdininkus? Nei viena rezonansinė byla susijusi su milijardų grobstymu, ( Samanėlė, VEKS, Valdovų Rūmai, Nacionalinis Stadionas, Mažeikių Nafta, Alita, Operos ir baleto teatro remontas, Ignalinos AE uždarymas), tai krūvos išvogtų milijardų ir nerasta nei vieno kalto. Politinės neišaiškintos žmogžudystės savanorio J. Abromavičiaus, pulkininko A. Pociūno. Seksualinio smurto neišaiškinti ir numarintos bylos – Pikeliškių byla, ne visi sėdi dalyvavę L. Gotlibo pedofilinėse orgijose, neišaiškinti mįslingi Ip iš Lietuvos institucijų siuntęsi vaikų pornografiją iš VU profesoriaus K. Vislavičiaus vaikų porno kolekcijos.
http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/554/53/d,detalus/

http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/197/53/

http://www.delfi.lt/news/daily/crime/article.php?id=8553571&categoryID=5995

Pareigūnas susimąstytų, ar jam apsimoka ginti tuos, kurie visą laiką niekino, šaipėsi, pavogė iš Lietuvos ežerus, paversdami privačiomis teritorijomis, pavogė įmones ir galų gale ištvirkėlių rankos gale ėmė kėsintis į vaikų gyvybę ir nekaltybę. 

Paralyžuotos Lietuvos institucijos

Lietuva sunkiai serga, tarsi ŽIV . Jos imunitą saugančios institucijos yra pakirstos. VSD praktiškai nefunkciuonuoja, kitaip Rusijos FSB negalėtų kankinti ir tardyti mūsų piliečių. Lietuvos teritorijoje. Teisėsauga tapo antiliaudine, represine struktūra persekiojančia nusikaltimų aukas. 
Valstybei gydymas nebepadės. Tik naujo valdžios organizmo gimimas, be senosios genų, gali išgelbėti tai, ką mes pratę vadinti savo Tėvyne – Lietuva.

 

From → Pradzios

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: