Skip to content

V.Leninas apie spaudą ir kapitalizmą

by on April 23, 2012

Kur du vagys pešasi, iš to visuomet bus tam tikros naudos doriems žmonėms. Kai buržuazinės spaudos “veikėjai” visiškai susikivirčija, jie publikai atskleidžia “didžiųjų” laikraščių parsidavimą ir apgavystes” V. Leninas ;Pilnas raštų rinkinys ; 25 T; 5 pslp “Kapitalizmas ir spauda”.Image

From → Pradzios

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: