Skip to content

Paradoksas ir nesuvokiami dalykai pagal Černiauską

by on May 3, 2012

Image

Šį vakarą Lryto TV išplatintame reportaže, kurį galite pamatyti čia, atkreipkite, prašau, dėmesį į Černiausko samprotavimą šiomis sekundėmis: [2:09-2:34].

Paradoksalu, tačiau ne toje vietoje.

Atviru tekstu biologinės advokatas tarsi konstatuoja faktą, kad mergaitė neis savo noru, ją reikės jėga išnešti, kurią naudos ne kas kitas, o biologinė!

Ką?.

‚Mylinti‘ biologinė, neva rašanti pati atvirai meilius laiškus savo ‚mylimai‘ dukrai,  kliedinti apie neva esantį ryšį tarp jos ir vaiko, nesugebės gražiuoju išsivilioti vaiko iš globėjos namų, įvykdyti teismo sprendimo?

Beabejo, kad NE.

Nors ir mergaitė ne kartą rašė, sakė, išrėkė: ‘Laima, palik mane ramybėje, nekenčiu, tavęs šlykštyne ir t.t.’, tačiau viešoje erdvėje tiek biologinė, tiek jos advokatas nemirksėdami dėstė, vaikas neva primokytas taip kalbėti.

Tai bent nesimėtytų biologinė ir jos advokatas, eitų pasirinktu melo keliu, galėtų sakyti, Laima saldainiais, ponių fermomis išsivilios vaiką iš namų, galiausiai ‘esančiu ryšiu’, o ne taip kaip dabar..koktu žiūrėti.

Michailas Saltykovas-Ščedrinas  „Vieno miesto istorijoje“ aprašė apie vieną Glupovo miesto viršininką, kurio galvoje nebuvo smegenų, o tik vagonėliai, kurie grodavo tuos pačius sakinius.

Vienok….

From → Pradzios

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s