Skip to content

Į mitingus, į piketus, į aikštes !

by on May 26, 2012

–         Senoli, netrukdyk, aš dar ne viską pasakiau,- dar labiau ėmė skubėti mergaitė.-Valdovų ir dievų keliai klastingi, bet šį kartą jūs abu teisūs : juk ne marios- vėjas laivus skandina, o žmones ne vargai ir ne pavojai – perteklius gadina. Ir kuo geresnis pasidarys mūsų miestas, tuo daugiau pavojų ims persekioti mus. Ir jeigu ateis toks laikas, kai imančioji bus gerbiama labiau už dirbančiąją rankną……- Dangei suakmenėjo ir burna ir liežuvis, suakmenėjo kakta ir gelsvos kasos, tik vienos akys dar tebedegė kaip degusios didžia meile savo gentainiams.

–         Kada ?!- puolė prie jos Spūdaičiai.

–         Kada ?!- griebė ją į glėbį Spūdas- Dangele, vaike, kada ateis toks nelaimingas laikas?……

„Kai melą žmonės pamils labiau negu tiesą, kai aptings jų protas, atbuks mintis, atšals jausmai, kai jie nustos aukotis vieni už kitus….“- dar ilgai degė atsakymas mergaitės akyse, tačiau niekas neįstengė jo perskaityti. Ir kai jos vyzdžiuose užgeso paskutinė kibirkštėlė, vyrai pakėlė akmeniu pavirtusią Dangę nuo žemės, padėjo ant neštuvų, kuriais nešiodavo senolį Spūdą, ir patraukė į dievaičio Perkūno pažadėtą žemę. „

Vytautas Petkevičius. „Molio Motiejus – žmonių karalius“

From → Antipedofilija

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s