Skip to content

„Lietuvos sąraše“ – keistos pavardės.

by on June 10, 2012

Visuomeninio judėjimo „Už teisingumą“ lyderis Darius Kuolys, paskelbė piliečius, kurie, siūlomi  į „Lietuvos sąrašą“. Labiausia stebina šiame sąraše besipuikuojančios Kęstučio Girniaus ir Vygaudo Ušacko pavardės.

Keistai ir neskaniai jos atrodo. Ar  „Lietuvos sąraše“ gali būti Kestučio Girniaus pavardė ? Šis ponas, dar visai nesenai Delfi.lt paskelbtame straipsnyje „D.Kedžio byla :iššūkiai teisinei valstybei“  teigė, kad Bet kol pertvarkos įgyvendinamos (o tai truks ne vienerius metus), įstatymai ir teismų nutarimai turi būti gerbiami, net tie, kurie kelia dideles ir pagrįstas abejones.“

Nevalia leisti net tiems, kurie nuoširdžiai rūpinasi Stankūnaitės dukters gerove, užkirsti kelią teismo sprendimo įgyvendinimui.“

 Dar labiau šis ponas nusivažiuoja į lankas rašydamas : „Sunku suprasti, kuo švelnus vykdymas skiriasi nuo nevykdymo, nes mergaitė buvo ir tebėra prižiūrima Kedžio šeimos, o ne motinos.“

Ir štai K.Girniaus pavardė matome šalia N.Venckienės pavardės.

Dar įdomesnį variantą D.Kuolys pateikia minėdamas  Vygaudo Ušacko pavardę. Žmogus, pritariantis beprasmiui karui Afganistane staiga tampa kandidatu į „Lietuvos sąrašą“ ? Karas, pagal skirtingus skaičiavimus  smogė per Lietuvos  biudžeto kišenę 300 milijonų litų nokdaunu.

Kuo Lietuva, kariaudama ne savo karą skiriasi nuo SSSR, užpuolusios Afganistaną ? Pasitiesinimai, kad JAV yra mūsų strateginiai sąjungininkai yra daugiau negu neadekvatūs. Sąjunginiai visų prima tariasi, o tik paskui prašo paramos. Ar JAV tarėsi su „drąsia šalimi“ prieš puldama Afganistaną? Ar bent paklausė nuomonės? Galų gale ar pati Lietuva yra ant tiek turtinga, kad leidžia  sodinti ąžuolų giraites   Afganistano smėlynuose ?  Už ketvirtį milijono litų . Ta pat „drąsi šalis“ uždarinėja savo mokyklas , tačiau nesibodi statyti jas ten, kur atėjo nei prašyti, nei kviesti. „Незваный гость хуже татарина“ –  sako senovinė rusų patarlė.

Šiame sąraše, kuris kaip tikimasi dar bus peržiūrėtas ir perfiltruotas yra ir daugiau „smagių“ pavardžių . Suprantama, kandidatus į „Lietuvos sąrašą“ siūlė visuomenė. Tačiau skelbiant jas, turima laikytis bent minimalių adekvatumo kriterijų. Juk „visuomenė“ į šį sąrašą gali pasiūlyti antstolę S. Vaicekauskienę arba Remigijų Šimašių.

Iš tikro sąrašas labai neramina savo „sisteminėmis“ pavardėmis. Iš tų, kas davė pretekstą gimti judėjimui „Už Teisingumą“ matosi tik viena – „violetinė“, Neringos Venckienės pavardė. Visos kitos – „buvusių“. Buvusių LKP CK narių, ar jau spėjusių prikišti nagus bekuriant “teisinę valstybę” , tokią, kokią dabar turime.

„Buvusiųjų“ pavardės daro prielaidą gimti dar vienai neskaniai minčiai- ar tai tik nebus sistemos bandymas iš rinkimų eliminuoti neparankius „violetinius“, vietoj jų sukišiant parankesnius, kažkada buvusius ar esamus „sistemininkus“ ?

„Už Teisingumą“ iniciatyvinės grupės vadovai turėtų atsakingiau žiūrėti į ateinančių ir siūlomų žmonių sąrašą. Ateinantys rinkimai, tai ne šou, tai didžiulė atsakomybė – ne tik nutiesti  tinkamiems žmonėms kelią į Seimą, bet ir laimėjus rinkimus daryti reformas, kurių neišsigando M.Saakašvilis. Suklydus, kitos tokios progos nebebus.

One Comment
  1. Aistė permalink

    Sukrėtė. Bet išsiaiškinau su sąrašiečiais. Kęstutis Girnius nėra Lietuvos sąrašo narys. D. Kuolys jį minėjo, vardindamas tuos, kuriuos siūlo žmonės. Taigi – kontekstas visai ne tas. O vaikščiojau kaip pritrėkšta po tos Jūsų žinios. Beje, straipsnio autoriau, taip ir neradau, kas esate… 🙂 Gal galėtumėte prisistatyti? 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: