Skip to content

SUSPARDYTAS JĖZUS

by on June 16, 2012

Kartą Aukštaitijoje išgirdau kraupią pokario istoriją apie vieną miestelio bibliotekininką, partizanų rėmėją, ryšininką. Kai saugumas nustatė jo tapatybę ir suėmė, miestelio stribai suskubo atkeršyti – paėmė visas bibliotekos knygas ir jomis užpylė kelio duobes.

Toks brutualumas, panieka Knygai – labai sukrėtė lietuvius. Metę visus darbus,  jie puolė gelbėti knygas: traukė iš purvinų kelio duobių, nešė namo, atsargiai plovė, šluostė ir džiovino. Nuo to laiko, miestelis tapo labiausiai apsiskaitęs visoje Aukštaitijoje.

Įdomią istoriją pasakojo ir vlasovcai, su Dievo pagalba išvengę mirties bausmės. Jų, į nelaisvę paimtų, bedalių koloną varė iš Vokietijos į Sovietų Sąjungos gilumą. Atėjus nakčiai, konvojus juos nusprendė apnakvydinti pakelės cerkvėje.

Karo belaisviams, užsimaniusiems atlikti gamtinius reikalus ir pareikalavusiems juos  išleisti iš cerkvės, NKVD konvojaus viršininkas tik pasijuokė ir liepė visa tai atlikinėti vietoje. Vlasovcai, žinoma, nesutiko, pradėjo triukšmauti ir belsti į duris. NKVD juos apraminti nusprendė automatų serijomis. Žmonės mirė, kentėjo, bet šventovės suteršti sau neleido. Šią istoriją buvo „pasigavęs“ ir sovietinis kinas. Tik tame epizode buvo parodytas SS konvojus ir vienas tikintysis, kurį nusišovė dėl tokių pačių priežasčių.

Dar prieš 15-20 metų, keliaujant po bolševikų nualintą Rusiją, buvo galima pamatyti makabrišką vaizdą – cerkvę, paverstą arklide arba sandėliu. Ir jos kiauras duris, ir sienas, užkalinėtas pajuodusiomis, išblukusiomis šimtametėmis ikonomis.

Lygiai tokią pat šventvagystę Lietuva pamatė 2012 m. gegužės 17 d. Per mergaitės pagrobimo operaciją, „drąsios“ šalies pareigūnai nesibodėjo trypti Trispalvės. Žinoma, kas „robokopams“ yra Trispalvė? „Buduliai“ neturi Tėvynės. Jie gyvena ir išlieka keiksmažodžiuose. Savo drąsą demonstravo būdami su kaukėmis, šarvais ir šautuvais.  Visišką nužmogėjimą matome video įrašo 1:41 minutėje, kai šarvuotas ES narės pareigūnas numeta Jėzaus Širdies vėliavą ir spiria į ją, nusišluostydamas koją.

Šiuo aktu, Lietuvos Valstybė, vieno jai atstovaujančio pareigūno spyriu, parodė savo deklaruojamas „krikščioniškąsias vertybes“. Žmogus, niekinantis religinį simbolį, gali ryžtis bet kam. Valstybės nužmogėjimas – tai ne tik aklas įstatymų vykdymas, tai ne tik agresija prieš vieną nuskriaustą vaiką, tai ne tik absurdiški kaltinimai, pateikti ant asfalto piešti panorusiems paaugliams. Tai visas paniekos Lietuvos piliečiams kompleksas – sąmoningas, žiaurus ir negailestingas. Išmoktas Minsko milicijos mokyklose ir  partiniuose „universitetuose“.

Juokingai – graudžiai atrodė suvaikėjusių Seimo „politikierių“ kalbos birželio 14 d. prie KGB pastato, Vilniuje. Tušti žodžiai apie „statomą valstybę“ skambėjo, kaip panieka tremtiniams ir partizanams. Pasikeitė tik valstybės įstaigų iškalbos. Stribai ir „nkvd-stai“ gali išniekinti bet ką, kas tik liko.

Už suspardytą Jėzų ir nuskriaustą mergaitę atsakomybė krenta visiems, kas dabar valdžioje: nuo paskui reitingus bėgančios Prezidentės, kiauliasnukių, tarsi iš Pink Floyd „The Wall“ mėsmalės scenos atėjusių „seimažmogių“, iki eilinio policininko, sutikusio dalyvauti šiame prievartos akte.  In corpore (liet. visi (susirinko), visi drauge).

2012 m. gegužės 17 d. įeis į Lietuvos istoriją ne tik kaip didžiausios policijos operacijos prieš mažą vaiką diena. Šią dieną galima drąsiai skelbti Jėzaus suspardymo diena Marijos žemėje. Tik įdomu, ar Lietuvos kunigai ir toliau laikys mišias per Angelų sargų dieną? Ir ką apie suspardytą vėliavą pasakytų Tamkevičius ?

2 Comments
  1. mes nenustosime liudyti savo vaikams ir anukams i kokia baisia iskreiptu veidrodziu karalyste patekom priesinkimes vienykimes prasau

  2. Anonymous permalink

    Deja, arkivyskupas liko “stovėti po medžio”, net ir kai buvo PARODYTAS Spardomas Jėzus (ta konkreti nuotrauka, kurią ir dar kelioliką rinkinių Siautėjimo Garliavoje kadrų specialiai
    atspausdinau).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: