Skip to content

Įspūdžiai 06:33

by on July 14, 2012

Neišgirstoj mergaitės maldoje,

Išvysim tylią ir nebylią rimtį,

Kada šviestuvai blėsta pareigūnų galvose,

O ragana vis skubina greičiau į mirtį.

 

O „jie“ tenais…besakantys skambias kalbas…

Vaidinantys beveik šventus. Beveik net demokratus.

Palikę anoj pusėj Lietuvos,

Minias išalkusias Tiesos ir Laisvės.

 

T-I-E-S-O-S – skanduojat runkeliai ? – na ką …

Norėtų „jie“ įkrėst po porciją kas dieną.

„Tiesos“ kurią meluoja el-ėn- ką,

„Tiesos“ iš lietryčio, pavirtusio kandonu.

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: