Skip to content

Savaitės komentaras

by on August 11, 2012

Ruta Nemezide pav.

Į agitaciją pažvelkime kūrybiškai,

Ir pavadinkim daiktus jų tikrais vardais.

Kai Dievas konservatoriams rinkimuose prispaudė plikę,

Pavirto  jie … naminiais gyvuliais.

 

Ir vis tik lovio tema dominuoja,

Vadinantiems save „krikščionimis“ . Na ir štai,

Kregždutės dingo nuo dangaus mėlynės,

– Pavirto jos į aplle besinaudojančiais arkliais.

 

O kur gi pjesė „Apie nugalėtą krizę“ – vis paklausti noriu,

Senukų tremtinių  Ariogaloj apkvailintoms akims ?

Juk viena – „ką daryti nori“,

O kita – „ką tu sugebi daryt“ .

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s