Skip to content

Paralelės

by on August 23, 2012

 

 

Lietuvai minint Ribentropo – Molotovo pakto pasirašymo dieną, išgirsime daug kalbų, kuriuose ura – patriotai lies krokodilo ašaras, kalbės apie „nemoralią Sovietų Sąjungos ir fašistinės Vokietijos politiką“ ir pasaulio abejingumą Lietuvos tragedijai. Kalbės daug, įkyriai ir nuobodžiai. Jiems netgi virpės iš susijaudinimo balsai dėl šio pakto pasekmių – ištremtus ir žuvusius  žmones dėl Lietuvos laisvės.

Atsiras ir tokių, kurie teigs, kad Lietuva per maža ar per silpna buvo ir yra pasipriešinti galingųjų valstybių įtakoms. Tai tyčinės demoralizuojančios kalbos. Nėra mažų valstybių, yra tik maži jas valdantys politikai.

Bet Ribentropo – Molotovo pakto dvasia išliko. Ją matėme visai nesenai – šių metų gegužės 17 dieną Garliavoje. Kažkam buvo pagrasinta, kad bus paviešinti jų piktnaudžiavimai tarnyba ar korupcija. Kitiems buvo pasakyta, kad reikia užmerkti akis ir užsičiaupti, nes nutylėjo nuo rinkėjų  savo seksualinę orientaciją ar naudodamas Seimo nario turima įtaka persikėlė žemes prie jūros ar prie ežero. O gal kas  paėmęs kyšį paleido į laisvę nusikaltėlius, bet panašus paktas tarp nusikaltėlių ir dabartinės valdžios buvo padarytas.

Jeigu vertinti iš istorinės pusės Ribentropo – Molotovo paktą – tai nusikaltimas prieš žmogiškumą. Jeigu vertinti Deimantės pagrobimą iš saugios aplinkos – tai nusikaltimas prieš vaiką.

Įsivaizduokime, jeigu kaimyninės Lenkijos disidentai kreiptųsi į ES nares ir JAV su pareiškimu dėl politinių persekiojimų, kokia audra kiltų šioje tikrai katalikiškoje šalyje ! Apie tai šauktų visi  laikraščiai,, TV ir radijo kanalai, kiltų sumaištis Seime, greičiausiai būtų sušaukta neeilinė Lenkijos Seimo sesija. Nes jei sugebama persekioti vieną žmogų, už jo politines pažiūras, tai neabejotinai bus galima persekioti visą žmonių grupę, o tai jau totalitarizmas.

„Drąsios šalies“ išrinktieji, sugebėjo plačiai užmerkti akis, nes dauguma jų atėjo dirbti ne „vardan tos Lietuvos“, o vardan asmeninės kišenės.

Kiek jų nuoširdžiai pergyvena dėl Lietuvą ištikusių tragedijų – sunku pasakyti, bet ura- patriotizmas įgauna pagreitį . Ir ne vienas Seimo narys šia dieną paminės lygiai taip pat, kaip švenčia Kalėdas, Jonines,  Žolines, ar „Šok su žvaigžde“ sezono atidarymą.

Už Tėvynę – iki dugno, draugai !

 

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s