Skip to content

Daukanto aikštės stebuklas

by on August 26, 2012

 

 

Šiluvos stebuklingas akmuo turi rimtą konkurentą. Tai be abejonės Vilniuje esanti Daukanto aikštė. Šioje aikštėje pradėjo dėtis mistiniai dalykai, verti „ X files“ herojų Malderio ir Scali dėmesio.

Per kiek manote laiko galima įkurti partiją ?  O kiek laiko užtrunka jos pakartotinis steigiamasis suvažiavimas ? Pusę metų, savaitę, dieną ?  Klystate, partijai įsteigti Lietuvoje pakanka 15 minučių. O kiek steigiamojo suvažiavimo dalyvių turi būti ? Tūkstantis, du šimtai, šimtas ? Vėl klystate – užtenka šešių.

Buvo gautas labai įdomus dokumentas, skambiai užvadintas kaip „Partijos „Lietuvos sąrašas“ pakartotinio Steigiamojo susirinkimo, įvykusio 2012 m. liepos 20 d., S. Daukanto aikštėje, Vilniuje Protokolas“ . Iš jo matyti, kad partiją „Lietuvos sąrašas“ įsteigė šeši asmenys, atstovaujantys turintys 1273 įgaliojimus. Kaip tarė, taip ir padarė. Buvo nuspręsta, kad kvorumas yra, vienbalsiai išrinktas partijos vadovas, sekretorius ir kiti atsakingi asmenys, jiems suteikti įgaliojimai ir po trumpų, bet audringų ovacijų išskirstyta dirbti Tėvynės labui.

Žinoma, tai tikroji ir besąlyginė demokratija – senovės Graikijos principu,, aikštėse. Bet dar puikiau šią situaciją iliustruoja senas žydiškas anekdotas, su barzda taip sakant : pasikviečia Dievas Adomą, rodo jam Ievą ir sako – rinkis žmoną, sūnau mano.

Panašiai rinkimuose į Seimą planavo žygiuoti ir „Lietuvos sąrašas“, nugrūdęs N. Venckienę į sąrašo vidurį, ir  į pirmąsias pozicijas sukėlęs valdžiai lojalias ir artimas personas, prichvatizavusias „antisistemininkų“ vardą.

Jaroslavas Hašekas, tarsi išpranašavo „Lietuvos sąrašo“ įkūrimą savo straipsnyje „Partija auga, bet ją muša“ („Strana roste, ale je bita“; Rude pravo; 1937 ), kai einant  į tribūna sakyti kalbos, sutikdami oratorių plojo šeši žmonės, ir tai tik naujosios partijos prezidiumo nariai… Bet po nevykusios kalbos apie kultūrą, oratoriui išeiti iš salės padėjo visų klausytojų avalynė.

 

2 Comments
  1. Bet kuris kandidatas į Seimą, jei keliasi be partijos, o pats, turi surinkti 1000 ir daugiau gyventojų parašų. Šiais metais jis tai turi padaryti per 2 savaites. Kuo tai skiriasi nuo įgaliojimo dalyvauti partijos steigiamajame susirinkime? Pabandykite surinkti 1000 parašų per trumpą laiką ir įsitikinsite, kad tai įmanoma tik turint gyventojų pasitikėjimą. D.Kuolys tokį turi, ką ir parodė per trumpą laiką surinkti parašai.
    Panašų pasitikėjimą žmonės parodė ir kitoms partijoms, kurios buvo įsteigtos pastaruoju metu – N.Venckienei, K.Brazauskienei, Emigrantų partijai , Romanovui (tiesa, ten jam pavaldžių įmonių darbuotojai pasirašė). Visais šiais atvejais dalyvavo nuo keliolikos iki 30 steigėjų. BET KILŪNA TIK DARIUS KUOLYS. Kodėl tik jis? Matyt įprasti dvigubi lietuviški standartai, išmokti iš biudžetinių partijų.

  2. Darius permalink

    manau kad nea visi zmones pasirase uz D.Kuolį. Dauguma pasirasinejo uz nezine ka, vieni mane kad uz N.Venskiene kiti uz tas pavardes kurios tikdel vaizdo vuvo surasytos tokiame lape kurį rode visiem norintiem pasirasyti. Nesakykite kad visi parasaibuvo del D.Kuolio pasitikejimo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: