Skip to content

TANTALO KANČIOS belaukiant rudens Lietuvoje

by on August 26, 2012

 

Įžanga kitaip

Tantalas – mitinis Lydijos ar Frygijos Sipilo miesto karalius, užrūstinęs dievus, už tai pasmerktas Hade kentėti amžiną badą ir troškulį.

Kodėl vartojamojo posakio Tantalo kančios vis dėlto nepakeliamos?

Ogi nepakeliamos kančios dėl to, kad trokštamas tikslas yra arti, o jį pasiekti neįmanoma.

 

Kalbant apie tikslus ir artėjantį rudenį Lietuvoje…

 

Rinkimai – tai svarbiausia piliečių dalyvavimo valstybės valdyme forma, tautos aukščiausiosios suverenios galios vykdymo išraiška.

Rinkimų teisė suprantama objektyviąja ir subjektyviąja prasme. Objektyviąja prasme rinkimų teisė – teisės normų sistema, reguliuojanti rinkimų organizavimo ir pravedimo tvarką. Konstitucijoje įtvirtintą subjektinę rinkimų teisę atskleidžia- teisė rinkti ( aktyvioji) ir teisė būti išrinktam ( pasyvioji rinkimų teisė). Aktyvioji rinkimų teisė reiškia – piliečio teisė rinkti atstovus į renkamas valstybės ir savivaldybių institucijas, o pasyvioji – tai teisė būti renkamam bei išrinktam į šias institucijas.

Piliečiai, pasirinkę pasyviąją rinkimų teisę, bus kandidatai į LR Seimą.

Kiek iš jų patirs Tantalo kančias?

Viskas priklausys nuo mūsų, aktyviąją rinkimų teisę turinčių piliečių. Todėl privalome šį rudenį aktyviai, kaip niekad, išreikšti savo pilietinę poziciją.

Mūsų manymu, didžiausias Tantalo kančias turėtų patirti tie, kuriems Seimo nario krėslas ypač patogus, t.y. etatiniai kandidatai į LRS. Mes, rinkėjai, turime įvertinti, ką kiekvienas Seimo narys per 4 metų, o kai kurie per 8 metų ar net 12 metų kadenciją nuveikė vardan Tautos.

Savo rinkimų apygardoje, pamatę besišypsančius kandidatus, buvusius Seimo narius, beskaitydami jų rinkiminius šūkius bei nerealius pažadus, privalote atsibusti iš miego ir nebūti sotūs pažadais. Juk prieš 4 metus jie žadėjo tiek daug, kad nors vežimais vežk!

Patikėjote ir balsavote.

Nuvylė?

NEATIDUOK savo balso už besikartojančius tuščius pažadus.

Priešingu atveju, teks laukti iki graikiškų kalendų*.

Juk paprasta, jei vieną kartą kažkas nepateisina jūsų lūkesčių, jūs į tą patį žmogų nesikreipsite dar sykį.

Nors sakoma, kad reikia duoti antrą progą. Dėja, rinkimuose šis posakis neturėtų galioti.

KODĖL? Tiesiog 4 metus dar kartą laukti, mums, rinkėjams yra prabanga.

Bet Epikūras rašė, kad kančią žmonės supranta tik tada, kai gali lyginti su būsena, kai nekentėjo. Kai gulėdami ligos patale prisimena savo būseną, kai buvo sveiki ir laimingi. O ar per 20 Nepriklausomybės metų mes buvome sveiki ir nesergantys?

Dar kentėti keturis metus dėl blogo pasirinkimo būtų jau nebe kančia.

Tai jau būtų prakeiksmas, skirtas mūsų Tautai už jos kvailumą.

*Senovės Romoje kalendomis vadindavo kiekvieno mėnesio pirmąją dieną. Kaskart tokią dieną paskelbdavo žyniai. Iš čia kilęs žodis „kalendorius“. Graikai kalendų neturėjo. Todėl „laukti iki graikiškų kalendų“ reikšdavo „laukti iki begalybės“.

From → Pradzios

One Comment
  1. Anonymous permalink

    atkreipk demesi kokius zmones reklamuoja biologines isnaros gerbejas D jakubauskas!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: