Skip to content

„Drąsos kelią“ pamiršo. „Netyčia“.

by on September 12, 2012

Zigmundas Freudas, rašydamas apie tikrinių daiktavardžių, svetimų kalbų, vardų užmiršimus, juos siejo su neigiamomis emocijomis, kuriuos kelia šie daiktavardžiai ir vardai.

Kaip išvadą Zigmundas Freudas pateikia, kad „be paprasto tikrinių daiktavardžių užmiršimo, pasitaiko ir tokių atvejų, kaip užmiršimas motyvuojamas slopinimu“ . Tai yra žmogaus pasąmonė, vengdama dirgiklių „pamiršta“ problemą.

Šiuo atveju „Kauno diena“, santykinai būdama gyvu organizmu – kolektyvu ėmė ir pagal klasikinę Zigmundo Freudo schemą „pamiršo“ į virtualią skaitytojų apklausą įtraukti „Drąsos kelią“.

Tikrai nenoriu apkaltinti „Kauno dienos“ nesąžiningumu. Visada gerbiau šį laikraštį. Gal įvyko paprasčiausias nesusipratimas, gal techninė ar pavienio redaktoriaus klaida.

Tačiau šis įvykis turi būti reikšmingas „Drąsos kelio“ rėmėjams. Jie patys pirmieji pastebėjo, kad virtualaus balsavimo sąrašuose nėra „Drąsos kelio“. Dar vienas išbandymas – ar sugebėsime susitelkti ir parodyti, kad „Drąsos kelias“ gali vienyti ir užimti pelnytą vietą internetinėje apklausoje.

Tokie pavyzdžiai rodo, kad per rinkimus į Seimą turime būti akyli ir pastabūs.

Mielieji, mums reikia stebėtojų rinkimuose. Kviečiu remiančius mus tapti rinkimų stebėtojais. Kad būtų išvengta tokių „netyčinių“ pamiršimų.

Lietuvos ateitis priklauso nuo mūsų pilietiškumo.

Neringa Venckienė.

From → Antipedofilija

2 Comments
 1. Rimantas Petrikas permalink

  Kada Rolandas Paksas, euro-parlamentaras, partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas, lyg atsibudęs iš letargo miego, Lietuvos klausė: Ar Lietuvos TEISMAS gali, net nesvarstęs bylos, paskelbti sprendimą ir tik po to susirinkti į posėdį ir jį įteisinti?

  Rimantas Petrikas Jam atsakė: Gerb. Rolandai – GALI… ir galite būti visiškai tikras – Konstitucinis TEISMAS paskelbs sprendimą nepalankų parti
  jos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkui.

  Taip ir įvyko, bet kiek emocijų ištaškė Rolandas Paksas ir Jo partija beprasmiškai mindama ne-TEISMO slenksčius… Viltis – kvailių motina.

  Šiandien, Drąsos Kelias Partija ir Lietuva su ja – turi viltį, bet… turim tikėti rūsčia realybe – viskas nuspręsta, rinkimus laimės dvipartinė sistema: Vok – būdamas valdžioje ir pridenk – būdamas opozicijoje. Tai yra rinkimus laimės: Lietuvos komunistų partija pasivadinusi – socialdemokratais ir komunistų pozityvi opozicija – konservatoriai, mūsų liaudies taikliai pavadinti: „vagys“.

  Taip, jeigu konstitucinis teismas „suklydo“ tai ką kalbėti apie “šaraškiną“ valstybinę kontorą – Vyriausiąją rinkimų komisiją?
  Turime visa Lietuva patikėti nūdienos rūsčia realybe – nekliedėti, nes blaivus tikėjimas nurodo kelius į šlovę, garbę, įstatymišką valdžią ir žmogišką orumą.

 2. Rimantas Petrikas permalink

  Manau Lietuvoj iš lėto brėkšta niūrioji 2012 m. spalio keturioliktoji.

  Diena, kada tautoj prislops viltis – kasdieniškai, įprastai žmogiškai gyventi. Lėtai aušta valstybinė ne vilties diena ir jau šiandien pakelta drapera, plačiai atverta arena, kurioje vyksta Kriminalo diriguojama misterija arba – rinkiminė kompanija.

  Turim suvokti, kas vyksta mūsų Širdyse, turim suvokti, kas vyksta mūsų šeimose, turim suvokti, kas vyksta mūsų tautoj ir valstybėj. Tikrai tai ne artėjančių rinkimų rinkiminė kompanija, bet jos absurdo imitacija ir šios imitacijos vienintelis tikslas yra, ne pritraukti kuo daugiau rinkėjų balsuoti už vieną ar kitą sisteminę partiją, bet manau: Priversti žmones patikėti neįtikėtinu – sufabrikuotais rinkimų rezultatais. Priversti žmones paklusti Kriminalo savivalei taip nedviprasmiškai pademonstruotai Klonyje.

  Tik kvailas žmogelis gali manyti, kad Klonyje ginkluota, kaukėta 240 – ties vyrų gauja grobė Mažąją lietuvaitę, ne… Kriminalas šiandien valdantis valstybę, demonstravo savo brutalią iki dantų ginkluotą jėgą prieš beginklius, taikius Lietuvos gyventojus.
  Klonyje Kriminalas Lietuvai ginklo kalba kalbėjo:
  1. Štai kas jums – tėvai nutiks, jeigu ginsit savo vaikus nuo išprievartavimo.
  2. Štai kas jums žmonės nutiks, jeigu atliksite Dievo duotą gyvenimo pareigą.
  3. Štai kas jums piliečiai nutiks, jeigu norėsit gyventi teisinėj valstybėj.
  Būsit tampomi po žemę, savo namų kieme, busit daužomi lazdomis, purtomi elektra, už siundyti šunimis, bus plėšoma jūsų tautos vilties vėliava, bus žlugdoma jūsų tautos dvasia, kad bijotumėt net koją iškelti iš namų ir nueiti balsuoti, atlikti pilietinę pareigą.

  Taip, imituotos rinkiminės kompanijos tikslas – priversti piliečius patikėti, kad Kriminalo valdoma televizija įtikino žmones kriminaline tiesa ir šie, kiek kojos neša bėgo į rinkimines apygardas išbalsuoti už komunistus pasivadinusius socialdemokratais, konservatorius pavadintus „vagimis“.

  Šiandien, Drąsos Kelias Partija ir Lietuva su ja – turi viltį, bet… turim patikėti rūsčia dabarties realybe – Kriminalas nusprendė iš anksto, kad rinkimus laimės dvipartinė sistema: Vok – būdamas valdžioj, pridenk – būdamas opozicijoj. Tai yra rinkimus laimės: Lietuvos komunistų partija pasivadinusi – socialdemokratais ir konservatoriai, pavadinti – „vagimis“. Ir bus Kriminalo pastatytas tūlas savas sėbras, vadas.

  Visa Lietuva turim patikėti nūdienos rūsčia realybe – nekliedėti, nes blaivus tikėjimas nurodo kelius į šlovę, garbę, įstatymišką valdžią ir žmogišką orumą. Patikėti – Lietuva laimės… nes, po rinkimų prabus, sustiprės, pasireikš – Lietuvių tautos valios galinga suvereno galią ir vis tiek Lietuva – LAIMĖS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: