Skip to content

Už žmogaus galvą – kilogramas cukraus.

by on September 20, 2012

Garliavos įvykius tiriantys pareigūnai kreipėsi į visuomenę prašydami pagalbos nustatyti du mano dukterėčią gynusius asmenis. Prašau nesivarginti pareigūnų, nes visos nuotraukose – aš.

Aš stovėjau tarp šių garbingų ir drąsių žmonių, ir gyniau nekaltą vaiką. Visi tą rytą mergaitę gynę žmonės tapo mano dalimi. Visi tą rytą, prie televizijos ekranų verkę žmonės – tai dalis mano sielos. Nuo šiol visus juos aš vadinsiu broliais ir seserimis. Nes mes visi vieno kraujo – žmogiško.

O pareigūnai kviečiantys pranešinėti atpažinusius… Atsiverčiame antrąją Lietuvos Bibliją – „Gulago Archipelagą“ ir skaitome: „Už bėglio įdavimą NKVD – kilogramas cukraus“ – vardija žmogaus laisvės kainą Aleksandras Solženycinas…Judas Iskarijotas, išdavęs Jėzų, gavo 30 sidabrinių. Tiek Jeruzalės vergų turguje kainavo vergas. Gavęs pinigus, „sąžiningasis įstatymų vergas“, išprotėjo ir kaip žinia pasikorė. Tokia išdaviko dalia.
P.S.
Sveikinu Ireną Degutienę, įsigijus naują, nemokamą agitatorių, rėmėją. Ir siūlau jį priimti į konservatorių partiją savo pirmuoju pavaduotoju.
Neringa Venckienė

From → Antipedofilija

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: