Skip to content

Nepasiduokite psichotroninės bombos veikimui-dalyvaukite rinkimuose

by on October 9, 2012

Kas darosi su mano tauta?

Kartais pagalvoju, gal juokais, gal tikrai, kažkur Lietuvos vidury, stovi kažkokia psichotroninė bomba skleidžia bangas ar
spindulius kurie įtakoja žmonių protus. Atsparesni nepasiduoda įtakai, kiti gi …
Kai 1992 – 1993 metais tūkstančiai žmonių buvo apvagiami su aukščiausiųvaldžios pareigūnų žinia, atrodė tauta nesileis taip įžuliai apgaudinėjama. Tuo metu prezidentas buvo Brazauskas generalinis prokuroras Paulauskas. Tūkstančiai apvogtų žmonių, jų šeimos, draugai, kaimynai, turėtų palaikyti vieni kitus, susirinkti dešimtim tūkstančių, duoti rimtą atkirtį vagims.Deja pavyko surinkti kelis šimtus tautiečių, kuriuos Vilniuj negailestingai išvaikė ir sumušė milicija. Nepasipriešinom, nebuvo vienybės, palaikymo vienas kitam, brutali jėga nugalėjo.

Šiandienos atgarsiai Brazauskas, Petrikas, Černiauskas.
Kai 93 metais buvau generalinėj prokuratūroj susirinkime, kur buvo susirinkę visos Lietuvos prokurorai, jie beveik valandą kalbėjo ir svarstė, ar reikia bausti indėlininkus, kad jie nešė pinigus valiuta!? Sunku apsakyti kaip reikėjo klausyti tų pliurpalų. Kad nebūčiau šiaip žmogus iš gatvės,prisistačiau, kad esu indėlininkų teisių gynimo komiteto pirmininkas ir paklausiau, ką ponai prokurorai nuveikė
kad būtų užkardytas vykdomas žmonių apvogimas, kaip sekasi ir kokie vykdomi veiksmai, kad surasti žmonių pavogtus pinigus? Tuometinis generalinis prokuroras Paulauskas atsakė, kad čia ne klausimų ir atsakymų vakaras. Supratau, kad vagys vogė,vagia ir vogs, o jūs žmogeliai nesišakokit.Kai nėra vienybės prieš jėgą mes bejėgiai. Dar tada nepastatėm JŲ į savo vietą, nebuvom vieningi.

Šiandien turim tai, ką turim. Bet skola ne rona neužgyja.Vis laukiau rinkimų, tikėjausi, kad žmonės mąstys ir neberinks tų kas juos skriaudžia. Deja, deja. Kaip rinkimai taip tie patys ir vėl su mumim daro ką nori. Vis tikėjausi ateis kiti, gal kitaip pažiūrės į tą brutalų
žmonių apvogimą ir tada pavyks surasti bent didesnę dalį išvogtų pinigų ir grąžinti žmonėm, bet deja. Psichotroninė bomba veikia.

Anų laikų atgarsis Snoro bankas. Aukščiausi valdžios pareigūnai nusikalstamai neišmanėliškai pasielgė su Snoru.
Kodėl? Gal jiems taip naudinga.O gal jaučia, kad jų vistiek niekas nenubaus.

Kai prasidėjo prezidento Pakso nušalinimo vajus, įdėmiai klausiau ir analizavau metamus prezidentui kaltinimus. Diena iš dienos nuo ryto iki vakaro narstomos Pakso, jo žmonos ir net vaikų nuodėmės.Įdėmiai klausiau ir neišgirdau nieko tokio svaraus už ką galima būtų nušalinti prezidentą. Visokio šmeižto kratiniai ir nieko svaraus.Vienintelis svaresnis argumentas buvo nebent Borisovo paaukotas milijonas rinkimams. Bet ar Paksui reikėjo nepriimti tos aukos, ar kitiems Brazauskui, Adamkui niekas neaukojo? Tai kaip su tais dvigubais standartais?Psichotroninė bomba veikia. Dalis visuomenės su purvais maišo Paksą. Ar tikrai pelnytai? Kai Paulauskas surengė referendumą ir rinko parašus, kad prezidentas turėtų galias nušalinti seimą, reikiamo parašų kiekio nepavyko surinkti. Turbūt mano požiūrio į Paulauską aiškint nereikia, bet aš jo iniciatyvą palaikiau. Ir nesuprantu tautiečių kodėl nepasinaudojo duota galimybe.

Bėda ištikusi Kedžių šeimą sujaudino daugelio dorų Lietuvos žmonių širdis. Neįmanoma neišgirsti mažos margytės kaltinimų, šauksmo padėti. Kažkodėl vieniems pakanka vaiko liūdyjimo ir nubaudžiami, o šiuo atveju Deimantės teisėtvarka negirdi. Negailestinga psichotroninė bomba nemažos dalies visuomenės sujaukė blaivų mąstymą, su purvais maišo mergaitės globotinius.
Sako užsispyręs kaip žemaitis. Geras bruožas užsispyrimas, bet tik tada, kai užsispyrimas būna teisingas. Aš kviesčiau nebūti užsispyrusiais galvoti, analizuoti nepasitikėti vien tuo kas jums brukama. Tada pasieksim mums taip reikalingos vienybės.

Artėja rinkimai.

Vilniaus krašto susivienyją Lenkai parodė, kaip galima laimėti rinkimus. Tai ar neaišku, kad Lietuvos likimą galim nuspręsti kiekvienas asmeniškai. Visi privalom eiti ir balsuoti ir po to nesakyti aš nebalsavau, kas išrinko šitą šutvę? Paveiktiem psichotroninės bombos kažin ar kas padės, bet išeiti iš transo bent jau bandyti reikėtų.

Nenorėjau nieko įžeisti. Jeigu ką įžeidžiau, labai atsiprašau. Norėjau ir turėjau tikslą pasiekti, kad žmonės mąstytų ir nebūtų, kaip Juro „ klausimėlio“ dalyvių lygio. Nepasiduokite psichotroninės bombos veikimui.
Sėdžiu ir galvoju kur ji randasi, kas ta per tokia psichotroninė bomba ir pats sau atsakau , ar tik nebus žiniasklaida.

Teksto autorius: Raimondas Biržys

From → Pradzios

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: