Skip to content

Energetiko V. Kabišaičio atviras laiškas Čekuoliui

by on October 10, 2012


Gerbiamas p. Čekuoli,

Ilgai laikiau Jus padoriausiu Lietuvos žurnalistu (pirmą kartą atkreipiau dėmesį kai Lisabonoje komentavote “gvazdikų revoliuciją”). Bet kam reikėjo reklamuoti AE statybą, kai Jūs nieko toje srityje nenusimanote? Liūdna, bet tie kas Jums paruošė tekstą taip pat tolimi nuo energetikos arba dėl savo siaurų ekonominių interesų atvirai
meluoja. Ar verta žmogui, sulaukusiam 80 metų taip “išsišūdinti’?

Jūsų teiginys apie tai, kad pinigus skolintis (ir atiduoti) nereikės, o juos “duos” Hitači yra, atleiskite, idiotizmo viršūnė – pasirodo yra žmonių kurie dar tiki Seneliu šalčiu ir dovanomis. Na bet pakalbėkime apie energetiką. Visų pirma, leiskite prisistatyti – aš esu energetikas (skirtingai nei absoliuti dauduma Energetikos ministerijos darbuotojų) ir dirbu paskutinius 20 metų termofikacinėje elektrinėje.

Taigi kaip man atrodo atominės elektrinės statyba:
Atominė elektrinė.
Atominės elektrinės statybos šalininkai nuolat kartoja šiuos argumentus:
1)Bus pigi elektra
2)Bus energetinė nepriklausomybė (nuo Rusijos)
3)Į Lietuvą ateis investicijos ir bus sukurtos darbo vietos
Ir dar reikėtų paminėti
4) AE patikimumas

Atlikime primityvų skaičiavimą (primityvų , nes neįvertiname visų
neigiamų faktorių ir skaičiuojame supaprastintai – AE statybos
šalininkų „naudai“)

Numatoma AE kaina 17 milijardų Litų . Elektrinės galia 1350 MW (1350 MW), priimkime, kad „investicijų“ atsipirkimo laikas – 10 metų.

Taigi AE per 1 metus pagamins:
1350×8760 = 11,826. TWh, per 10 metų – 118,26 TWh
Čia 8760 – valandų skaičius per metus.

Realiai AE tiek nepagamins pardavimui, kadangi a) ne visą laiką elektrinė dirbs pilnu pajėgumu (techniškai neįmanoma), b) bus prastovos dėl remontų, c) dalį energijos sunaudos „savo reikalams“ – AE tai yra apie 10%. Todėl priimame, kad elektrinės išnaudojimo koeficientas bus 0.8 (80%, o tai yra labai optimistiškas vertinimas).

Todėl AE per 10 metų parduos elektros energijos:
118,26 x 0,8 = 94,61 TWh.

Daliname AE statybos kainą (“investijas”) iš parduodamos energijos ir gauname elektros energijos kainos “investicijų dedamąją” (t.y. nustatome kokią dalį elektros kainoje sudarys inesticijų gražinimo kaštai):
17 milijardu Lt : 94,61 TWh = 0,1791Lt/kWh = 18ct/kWh

Čia tik investicijų dedamoji. Gautas skaičius yra gerokai mažesnis už
būsimą tikrą, kadangi :
Jau kalbama, kad AE kainuos ne 17 milijardų , o gerokai brangiau (lyg
tai 4 milijardais?)

Mes neįvertinome palūkanų už paskolintus pinigus, o tai bus milžiniška suma – jeigu palūkanos bus 5% (labai „geras“ sandėris – valdžia užsimena apie 9%) tuomet nuo 1 milijardo Lt per metus vien palūkanų bus 50 mln. (50 milijonų) Lt, o pasiskolintų milijardų bus ne vienas ir dar – paskolos bus imamos iš karto, palūkanas reikės mokėti, o elektrą AE pradės gaminti tik po 10 metų.

Bandykime supaprastintai suskaičiuoti kiek kainuos ta „pigi“ AE
elektra vartotojui.
AE elektros kainoje bus ir „eksploatacinės sąnaudos“ –tai yra kuro kaina (neprognozuojama už 10 metų, bet tikrai nepigs), darbo užmokestis darbuotojams ir tt. Eksploatacinės sąnaudos AE yra 7-8ct/kWh.
AE tikriausiai dirbs pelningai (žadamas pelnas valstybės biudžetui, dividendai akcininkams). Priimkime, kad pelnas bus kuklus – tik 12%.
Taigi į elektros tinklus parduodamos elektros kaina bus:
(18 +8) x 1.12 = 29,12 ct/kWh

Tai nepaprastai “kukli“ kaina, nes realiai, įvertinus palūkanas, amortizacinius atskaitymus (8%) ir kitas išlaidas ši kaina turėtų būti apie 35-40ct/kWh. Bet tebūnie “pigi” kaina 29,12ct/kWh.

Kiek gi ši Elektra kainuos vartotojui? Spręskime pagal šios dienos realijas – šiandien Lietuva biržoje perka elektrą iš Rusijos už 15ct/kWh. Aš, eilinis vartotojas, moku už elektrą 47,6ct/kWh (dieninė) ir 36ct/kWh (naktinė). Tai yra koeficientas 47,6 :15 = 3.17. Šis pabrangimas (3 kartus) yra dėl objektyvių techninių priežasčių – nuostoliai tinkluose, eksploatacinės sąnaudos ir dėl pasipelnymo – visi tarpininkai gauna pelną – tai biržos dalyviai ir elektros tinklų savininkai. Tiekiant vartotojui AE pagamintą elektrą išlieka tie patys tarpininkai ir, jeigu priimsime, kad jų “apetitai” nepadidės, tuomet AE Elektra vartotojui kainuos:
29,12 x 3 = 87,36 ct/kWh

Įvertinus tai, kad realiai bus ir palūkanos ir amortizaciniai atskaitymai remontams ir visų dalyvių pelnas, kaina bus ne mažesnė kaip 1 Lt/kWh, o gal ir dar didesnė.
Štai tokia „pigi“ AE Elektra.

Energetinė nepriklausomybė.
AE (jeigu bus pastatyta) gamins tik elektros energiją. Miestus šildys kaip ir iki šiol termofikacinės elektrinės ir katilinės, kurių kuras yra gamtinės dujos. Šildymo klausime niekas nepasikeis pastačius AE, gal tik termofikacinėms elektrinės bus blogesnis darbo režimas. Taigi dabar dujos perkamos iš vieno šaltinio – Rusijos „Gazpromo“ ir iš šių dujų gaminama šiluma ir elektra, o po galimo AE pastatymo bus perkamos dujos šilumos gamybai ir perkamų dujų kiekis sumažės nežymiai. Be to
pagrindinis atominio kuro tiekėjas yra Rusija. Kur čia nepriklausomybė nuo Rusijos?

Investicijos ir darbo vietos.
Tai yra tiesioginis piliečių mulkinimas. AE bus statoma už paskolas, kurias reikės gražinti su palūkanomis. Finansinė tokio lygio paskolų našta bus milžiniška – nukentės visos kitos valstybės biudžeto dalys – nebus pinigų švietimui, mokslui, sveikatos apsaugai ir Sodrai, nebus pinigų kitiems, gal būt reikalingesniems projektams. Gal būt bus sukurtos laikinos darbo vietos statybininkams ir transportininkams AE statybos metu. Sakau „gal būt“, kadangi Ignalinos AE statybą vykdė atvažiavę iš visos TSRS žmonės (man teko asmeniškai trumpai dalyvauti). Dabar tame krašte tūkstančių statybininkų ir iš viso darbingų tinkamų žmonių nėra. Ar važiuos lietuviai statybininkai iš Kauno, Klaipėdos ir kitų miestų į Visaginą keliems metams? Abejotina.
Dar dėl darbo vietų. Lietuvoje nėra specialistų galinčių eksploatuoti AE. Tie kas dirbo Ignalinos AE jau nebetinkami. Paaiškinsiu plačiau –energetikoje yra taikomos tokios taisyklės, kad operatyvinis personalas (tie žmonės kurie valdo katilus, reaktorius ir turbinas), netgi trumpai nedirbę turi pradėti savo darbą nuo stažuotės darbo vietoje. Išėjai atostogų – grįžęs turi stažuotis, nes galėjai prarasti darbo įgūdžius ir darbo vietoje galėjo atsirasti nauja įranga. Žmogus nedirbęs tokio darbo metu, dvejus – pilnai praranda įgūdžius ir turi mokytis iš naujo. Todėl drąsiai galima teigti, kad specialistų galinčių dirbti AE operatyvinį darbą šiuo metu nėra. Naujų specialistų
paruošimas kainuoja didelius pinigus (dar papildomos „investicijos“).

AE patikimumas (saugumas)
Pasaulyje šiuo metu yra beveik 500 energetinių reaktorių. Iš jų 6 (Three mile island, Čenobylis, 4 Fukušimos Daiči) ištiko pati didžiausia avarija kokia tik gali ištikti – aktyvinės zonos išsilydymas. Taigi tokios avarijos tikimybė yra (6 :500) x 100 = 1,2%
Jeigu iš tūkstančio skrydžių lėktuvu 12 nukristų, niekas į lėktuvą kojos nekeltų.

Dabar pasakysiu kaip energetikas. Vis neišmanėliai , tame tarpe ir fizikai (prisimenu p. Kubilių) tvirtai įsitikinę, kad atominis reaktorius yra nepaprastai patikimas įrenginys. Bėda, kad tie žmonės niekada nedirbo elektrinėje. Pats atominis reaktorius yra tikrai paprastas ir patikimas įrenginys – tokia bačka su daug skylių į kurias įkišami ir ištraukiami strypai. Problema tame, kad reaktorius išskiria milžinišką kiekį šilumos ir jį reikia nuolat aušinti (nuimti šilumą). Aušinti reikia ir tuomet kai reaktorius „užgesintas“ – tuomet jis vis dar išskiria apie 10 proc. savo galios, ir reikia aušinti kai
reaktorius pilnai sustabdytas – dar gana ilgai. Jeigu nutrūksta aušinimas nors labai trumpam reaktorius įkaista, išsilydo ir toliau procesas tampa nebevaldomu – išsilydžiusi reaktoriaus masė toliau kaista, pradegina apsauginį apvalkalą, išsilieja ant žemės, užteršia viską šimtams metų. Panašiai yra ir su atidirbusio kuro saugykla – ten
strypai yra pamerkti į vandens baseiną, kur palaikoma 65 C temperatūra. Jeigu baseinas intensyviai neaušinamas, vanduo užverda, išgaruoja ir strypai užsidega. Dūmai – pilni radioizotopų, nuo kurių labai lengva gauti galą netgi esant toli nuo nelaimės vietos. Tai va – nežiūrint to, kad pats reaktorius yra patikimas įrenginys,
visa kita elektrinės įranga yra tokia pati kaip paprastoje šiluminėje elektrinėje – šimtai vamzdžių, sklendžių, reguliatorių ir siurblių. Šios įrangos gedimai ir dėl to kilę sustojimai yra bet kurios šiluminės elektrinės kasdienybė. Tik jeigu šiluminėje elektrinėje sugedus maitinimo siurbliui užgęsta katilas, kuris po to labai greitai
vėl užkuriamas ir toks įvykis net nelaikomas avarija, tai įvykus tokiam sustojimui AE net keletos sekundžių užtenka, kad reaktorius perkaistų ir įvyktų labai bloga avarija. Avarija gali įvykti dėl įrangos gedimų (jos patikimumas yra neypatingas), klaidingų personalo veiksmų, klaidingai suveikusios apsaugos, programinės įrangos
sutrikimo it pan. ir tt. Truputį mažesnė avarija – kai pavyksta prasidėjusį procesą „sugauti“ ir suvaldyti, kai įvyksta dalinis reaktoriaus aktyvinės zonos išsilydymas, Rusijos elektrinėse vadinamas „malyj koziol“ ir jų, nors tokie duomenys labai slepiami, yra įvykę kiekvienoje AE. Tai yra daug kartų „per plauką“ neįvyko katastrofos tipo Černobylio.

Ir dar – Fukušimos avarija nelikviduota , o vis dar tęsiasi ir kasdien į aplinką išmetami milžiniški kiekiai radioaktyvių medžiagų (“http://www.enenews.com/”). Japonija nepajėgia suvaldyti tokio masto avarijos ir pastatyti „sarkofago“ Tiesą pasakius Rusija dabar irgi nepajėgtų taip likviduoti Černobylio katastrofos. O štai Lietuva – pajėgtų. Ar ne?

Linkiu Jums sėkmės, bet ateityje gal taip nemeluokite savo klausytojams.

Teksto autorius: Vytautas Kabišaitis (kalba netaisyta)

From → Pradzios

4 Comments
 1. Zita permalink

  Kad Cekuolis isverstaskuris as supratau dar 2004 metais.Anksciau man patikdavo jo “Popiete su Cekuolium”budavo idomiu laidu.Bet po susitikimo akis i aki ,pamaciau koks jis melagis ir pasiputelis.Kaip jis isdrysta reklamuoti ar agituoti uz atomines elektines statyba ?Siaubinga,… kad is paziuros toks protingas zmogus…gali svarksti tokias siaubingas nesamones.Kokia geda,ponas Cekuoliau.Visiskai nusiplepejai.

 2. M.M. permalink

  Jei prabalsuosim nestatyti tai po to neverkime jei prades brangti elektra. Meskime si projekta susimokekim baudas kaimynam tuo paciu ir susipykim. Pradekim investuoti i “zalia” energija gyvensim kaip Vokieciai prasiskolinsim kaip Graikai iki grabo lentos. Reikia vertinti VISA visuma o ne atskirus aspektus vieno projekto. Atomines TIKRAI pasistatys Rusai kaliningrade ir Baltarusai. Ir galesim toliau but melziami Rusu arba Baltarusu. Ir apskritai baikim vieni kitus maisyti su sudu, nera cia sventuoliu ir nera ko tokiais apsimetineti. Kol save su sudu maisysim tai ir emigracijos nemazes ir nieko doro ar rimto nepasieksim.

 3. Audrius permalink

  vytautas kabisaitis idiotas ,arba rasineja paistalus pagal ruskiu uzsakyma.

 4. Anonymous permalink

  uzh tuos 20 milijardu manau visa lietuva ir dar latija bei estija apstatytume vejo jegainemis. liktu elektros ir patiems ir rusams parduotume.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: