Skip to content

Įspūdžiai iš balsavimo Lietuvos ambasadoje Londone

by on October 14, 2012

 

Saulėtą sekmadienio popietę prie LR ambasados Londone nusidriekė eilė. Vietiniai gyventojai, vedini smalsumo, teiraujasi, ko čia laukiame. Pakylėtai paaiškiname, kad šiandien vyksta rinkimai į LR Seimą, atvykome balsuoti.

 

Aktyviai susirinkę piliečiai, išreikšti savo poziciją balsavime,  šnekučiavosi.

 

Daug kas gūžčiojo pečiais, sakydami, jog nepamena, kada teko tokioje eilėje stovėti, norint prabalsuoti.

Eilė iš lauko persikėlė į vidų. Ambasados darbuotojas įleisdavo po keturis žmones, šie turėdavo praeiti pro stacionarų metalo detektorių, išsivėrę diržus, į atskiras dėžes sudėję telefonus, rankines, na, kaip oro uoste, įprastinė patikra prieš skrydį.

 

Matyt, komisijos pirmininkas įžvelgė grėsmę, ko pasekoje, pasinaudojo LR Seimo rinkimų įstatymo 7str. 5 d., kur nurodyta, kad: „Jei yra pagrindo manyti, kad rinkimų komisijos posėdžio metu gali kilti grėsmė posėdžio dalyvių saugumui, komisijos pirmininkas gali pavesti policijai tikrinti įeinančių į salę asmenų dokumentus, daiktus ar atlikti asmens apžiūrą.‘‘

 

Iš tiesų, didžioji grėsmė kilo netrukus, tačiau ne dalyvių realiam saugumui, tačiau vienam iš svarbiausių rinkimų principui-slaptumui, kurio, dėja, neužtikrino minėtas stacionarus metalo detektorius, pirmininkas, komisija…

Kaip gi taip?

 

Tame pačiame Seimo rinkimų įstatyme, 5 str., 2d. apibrėžia slaptą balsavimą: „Rinkėjui turi būti sudarytos sąlygos slaptai ir netrukdomam užpildyti biuletenį. Su biuleteniu draudžiama atlikti tokius veiksmus, kurie galėtų atskleisti balsavimo paslaptį.”

 

Ambasadoje nebuvo sudarytos tokios sąlygos – slaptai ir netrukdomam užpildyti biuletenį, kadangi balsavimo kabina, jei taip būtų galima įvardinti skirtą vietą balsuoti, buvo neuždara, galėjai laisvai kalbėti ar matyti šalia esančio asmens pildomą biuletenį.

 

Negana to, virš tos vadinamos kabinos kamera akylai stebėjo, už ką balsuojame. Čia jau įžūliau ir būt negali.

Kaip visada, LR ambasada Londone tarsi norėjo įtikinti, kad joje galioja ambasados įstatymai, o ne Lietuvos Respublikos. Ant durų buvo pakabintas informacinio pobūdžio lapas, kuriame nurodyta, kad draudžiama fotografuoti ir filmuoti be ambasados leidimo.

 

Belaukiant eilėje atlikti pilietinę pareigą, mergina išsitraukė telefoną ir padarė keletą nuotraukų. Ambasados policijos pareigūnas, priėjo ir pasiteiravo, ar minėta mergina nepastebėjo informacinio ženklo, draudžiančio fotografuoti, ar jai suteikė kas nors iš ambasados darbuotojų leidimą. Mergina paaiškino, kad Seimo rinkimų įstatymo 7str. užtikrina viešumą rengiant ir vykdant rinkimus, o 3 d. akcentuojama, kad: „Posėdžių salėje esantys asmenys iš savo vietų gali įrašinėti, stenografuoti ar užrašinėti posėdį, fotografuoti ar filmuoti, daryti vaizdo įrašus.“

 

 

Norėtųsi tikėti, kad visos Lietuvos mąstu nebus grubiai pažeidžiami rinkimų teisės principai – subjektyvios rinkimų teisės realizavimo sąlygos, kurių laikymasis rinkimų metu garantuoja realias galimybes tautos valiai išaiškinti ar pareikšti.

 

Londonas

 

From → Pradzios

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: