Skip to content

Savaitgalį prie LR ambasados Londone – protestai prieš nesąžiningus rinkimus

by on October 22, 2012

Savaitgalį Londone prie LR ambasados vyko keletą protesto akcijų prieš nesąžiningus rinkimus.

”JK lietuviai, ateikime atlikti savo pilietinės pareigos ir taikiai, santūriai išreikšti savo nepritarimą itin gausiems Seimo rinkimų tvarkos pažeidimams – balsų klastojimui ir rinkėjų papirkinėjimui. Skandalas veja skandalą, ir tik principinė bei vieninga piliečių pozicija gali iššaukti griežtą reakciją aukščiausiu politiniu lygiu.” ,- taip skambėjo šeštadienį vykusio protesto ”Mums ne tas pats” kvietimas.

 

Sekmadienį pikete ”Solidarizuokimės ir ieškokime TIE-SOS pikete PRIEŠ NESĄŽININGUS RINKIMUS!” buvo klausiama: URM-E, KUR DINGO MŪSŲ IŠEIVIJOS BALSAI?

Oficialioje VRK internetinėje svetainėje patalpinta informacija pribloškė: balsadėžėje, kuri per rinkimus stovėjo Lietuvos ambasadoje Didžiojoje Britanijoje, po balsavimo buvo rasta 0 galiojančių ir 0 negaliojančių biuletenių. Kita vertus, paštu Jungtinėje Karalystėje esą iš viso balsavo 2 710 rinkėjų iš 4 195 registruotų.

Absurdum in quidem est!
(iš lot. k. -juk tai nesamonė)

Protesto dalyviai įteikė reikalavimą VRK pirmininkui Z. Vaigauskui ir LR ambasadoriui JK O. Jusiui.

Su reikalavimu galite susipažinti čia:

Atsižvelgiant į masinius rinkėjų balsų pirkimus, į šiurkščius pažeidimus įvairiose rinkimų apygardose, taip pat į partijų stebėtojų padarytus įrašus, kurie byloja, kad perkami rinkėjų balsai buvo būriais, į VRK oficialiame puslapyje paviešintų rezultatų neatitikimus, tokiu kaip, pavyzdžiui, Naujamiesčio apygardoje rinkėjų, atvykusių balsuoti į ambasadą balsai buvo priskirti prie iš anksto paštu balsavusių rinkėjų, po spalio 14 d. rinkimų esame nusivylę balsavimo organizavimu ir paskelbtais rezultatais.           

Minėtuose rinkimuose daugybė akivaizdžių LR Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų, jų gausa  leidžia manyti, kad tauta negali vykdyti  aukščiausią suverenią galią, kadangi rinkimai nebuvo demokratiški, kuo pažeidžiama konstitucinė nuostata, įtvirtinta LR Konstitucijoje 4 straipsnyje: “Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo  atstovus.’’

 Seimo rinkimų įstatymo 51 str. apibrėžia draudimą papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis, o 1 dalyje nurodyta, kad: “Prasidėjus Seimo rinkimų politinei kampanijai, t. y. nuo Seimo rinkimų datos paskelbimo iki šio įstatymo nustatyto rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpio pabaigos, taip pat rinkimų dieną draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją ar rinkimų teisę turintį asmenį dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar kandidatų arba asmenų, kuriuos numatoma kelti kandidatais, ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.’’ To pačio str. 3 dalyje teigiama, kad: “Rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo faktus pripažinus šiurkščiu šio įstatymo pažeidimu, atsiranda šiame ir kituose įstatymuose nustatytos pasekmės.’’

Minėto įstatymo 91 str. apibrėžia rinkimų pripažinimą negaliojančiais, 1 dalyje nurodant, kad: ‘’Vyriausioji rinkimų komisija gali pripažinti rinkimų rezultatus rinkimų apygardoje negaliojančiais, jeigu nustato, kad šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalies ar kiti šiurkštūs įstatymų pažeidimai, padaryti rinkimų apylinkėje arba rinkimų apygardoje, arba dokumentų suklastojimas ar jų praradimas turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams.’’

Nors Seimo rinkimų įstatymas VRK įpareigoja per 7 dienas paskelbti rinkimų rezultatus, kita nuostata sako, jog komisija „rinkimų rezultatus nustato po to, kai išnagrinėja visus skundus ir nustato visus rinkimų rezultatus apygardoje, taip pat ir rinkėjų, balsavusių užsienyje ir laivuose, balsus“.

            Reikalaujame atsižvelgti į LR Konstituciją, aukščiau nurodytą įstatymą, atitinkamus jo straipsnius ir ypač paskutinę minėtą nuostatą ir išnagrinėti visus skundus sąžiningai, nustatyti asmenis, kurie papirkinėjo rinkėjus, paviešinti juos ir užtikrinti, kad jie atsakys pagal įstatymų numatytą tvarką, taip pat atsižvelgti į rinkėjų valią ir panaikinti Seimo rinkimų daugiamandatėje bei visose vienmandatėse rinkimų apygardose galiojimą ir įstatymų nustatyta tvarka skelbti pakartotinius Seimo rinkimus.

 

Piketo “Solidarizuokimės ir ieškokime TIE-SOS pikete PRIEŠ NESĄŽININGUS RINKIMUS’’  dalyviai

Londonas

 

 

 

From → Pradzios

One Comment
  1. Einaras Vildė Londonas permalink

    video medžiaga http://youtu.be/suPb2OYjpLI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: