Skip to content

 Gegužės 15-oji – Šeimos diena. Džiaukitės šeima, kol galite!

by on May 15, 2013

Image

Gegužės 15-oji – Šeimos diena. Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu ji minima nuo 1994 metų.

Būtent šią dieną norėčiau atkreipti Jūsų, mieli skaitytojai, dėmesį, kokia grėsmė iškilo mano, tavo, jūsų, mūsų šeimoms šiomis dienomis.

Pabandykime apibrėžti šeimos sąvoką.

Štai F. Adleris yra pasakęs: „Šeima- tai miniatiūrinė visuomenė, nuo kurios vientisumo priklauso visos didelės visuomenės saugumas“.

Taigi, kas yra šeima?

Daugumai žmonių šeima – saugumo ir laimės vieta, kur visi išmoksta solidariai gyventi. Nepaisant greitų socialinių pokyčių, šeima – kiekvienos visuomenės stabilumo centras. Kiekvienoje kultūroje šeima yra žinoma kaip patikimiausia solidarumo forma, garantuojanti visuomenės išlikimą.

Asmenys, kaip socialiniai individai, priklauso vienas nuo kito. Tai ypač aktualu tuo metu, kai vaikai auga ir šeima jiems suteikia saugią aplinką. Vaikų raidai labai svarbu, kad juos augintų abu tėvai – motina ir tėvas.

Šeima- tai unikalini institucija, nes joje pratęsiama gyvybė. Šioje institucijoje vykdoma pirminė vaiko socializacija (ugdomi vaikai, formuojamas jų charakteris ir idealas bei socializuojamas gyvenimui už pirminės grupės ribų).

Pastarosiomis dienomis per įvairias žiniasklaidos priemones, ypač socialiniuose tinklapiuose, aktyviai viešinamos istorijos kaip vaikai yra teisėtai grobiami iš savo gimtosios šeimos, išplėšiami iš tėvų rankų.

Ne vieną sukrėtė vaikų pagrobimai iš emigrantų šeimų Norvegijoje, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir pan.

Minėtų valstybių Vaiko teisių apsaugos tarnybos prisidengia melu dangtyta įstatymo raide, neva, anonimiškai kažkas, kažkur, kažkada, prieš kažkiek laiko matė kaip vienos ar kitos šeimos vaikas buvo išnaudojamas. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad išnaudojimu laikomas šiukšlių išnešimas, kambario tvarkymas ir panašūs absurdai. O kur dar atvejis, kai vaikas minėtų tarnybų atstovams “pasirodė” per daug liūdnas. Būtent vienos iš šių priežasties užtenka, kad netektumėte savo vaiko AMŽIAMS. Dažniausiai vaikai patenka į homoseksualų rankas. Suprask, ten jiems “saugiau”, ten nebus jiems liūdna, neneš šiukšlių, nesitvarkys kambarių.

Kaip tie “ginantys vaiko interesus nuo nežinia ko” užtikrins, kad sveika vaiko raida vystysis pas primestus įtėvius, globėjus,- pas mamą ir mamą ar tėtį ir tėtį?

Aš nesu tolerantiška ir prašau tai gerbti!

Kur tie įteisinti pagrobėjai deda mūsų vaikus? Visa informacija apie pagrobtuosius yra konfidenciali. Tai labai patogu. Slepiantis po šiuo žodžiu, jie – grobėjai, tėra, galbūt, tik įrankiai, mažosios marionetės, tampomos už virvelių, aukštesniojo rango lėlininkų.

Negi tiek daug homoseksualų? Kažkada P.Gražulis retoriškai klausė: “Kaip jie dauginasi?” Tai, galbūt, būtų vienas iš atsakymų, valstybių legalizuotas vaikų grobimas iš tradicinių šeimų, tiekiant pagrobtuosius homoseksualams, kurių aplinkoj, vargu, ar vaikui esti galimybė bent pasvajoti apie tradicinę šeimą.

Negalime nepasvarstyti ir apie tai, kad vaikiena (teatleidžia kalbininkai už nūdienos naujadarą) tiekiama organų pardavimams svetur. Juk juodojoje rinkoje už sveiką vaiką dėl  šio tikslo mokamos žvėriškos sumos. Galbūt, dalis tokiu būdu gautų pajamų patenka į valstybių iždus?

Nepabijosiu būti apšaukta violetine, beje, ši spalva man imponuoja, galbūt, tais pagrobtaisiais vaikais mėgaujasi pedofilai? Žinoma, ne už ačiū, už taip vadinamą “atkatą”.

O gal tiesiog atliekami masiški “moksliniai” tyrimai su pagrobtaisiais? Žinoma, anonimiškai, po antspaudu “konfidencialu”.

Prisigyvenome. Iš tiesų, norint apsaugot vaikus, panašu, kad realiausia būtų gimus vaikui jo gimimo fakto neregistruoti, kad vaikas nepatektų į sąrašą, kuriame it kolekcija surašyti būsimi pagrobtieji. 

Ar nėra paradoksalu, kad ta pati JTO įtvirtino šią dieną – Šeimos dieną, o dabar patys grobia mūsų vaikus?

Juvenalinė justicija kaip piktžolė užbujojus svetur, braunasi ir į Lietuvą.

Prisidengiama neva nekaltu Vaiko teisų apsaugos įstatymo pakeitimu, kuris yra tolygus legaliam vaikų grobimui iš tėvų.

Nebūkime abejingi, žiūrėkime plačiau, išlipkime iš rėmų, nebeleiskime plauti mūsų smegenų, atsibuskime! 

Nebūk minios dalis, tapk vedliu!

Daugiau informacijos apie įstatymo pakeitimus.

Taip pat, kviečiu prisijungti prie Facebook grupės: “Neleiskime valdžiai grobti mūsų vaikų!”

Ir pabaigai, džiaukitės šeima, kol galite…

From → Pradzios

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: