Skip to content

Palaiminti Persekiojami Dėl Teisingumo; Jų Yra Dangaus Karalystė. MT, 5.10

by on June 1, 2013

… Kauno marių papėdėje iš tolo baltuoja didelis Angelas. Jo stovėjimas teikia ramybę ir susitaikymą.  Jis tarsi švelniai primena, kad šis gyvenimas nėra amžinas, suteikia jėgų pakilti virš savęs, pamiršti smulkmenas ir prisiminti amžinąsias vertybes.

Vieta ši ypatinga.Teko pabuvoti.  Iki Angelo reikia prasibrauti stačia krantine, apaugusiais krūmokšniais ir aukštais žolynais.  Gana nepatogu ir norėjosi sukti atgal. Po to – tarsi oazė… Pievelė, ant kurios susėdus, atsiveria nuostabus vaizdas į marias.

Raminančiai teliūskuoja į krantinę, tarsi guosdamos marių bangelės. Viskas bus gerai, Tiesa ateis palengva…  Viskas praeina ir tas praeis. Nieko nėra amžina. Tik Tiesa. O už nugaros stovi didelis Baltas Angelas lyg saugodamas o gal kažko laukdamas. Už jo – mediniai lietuvio akiai nuo senovės mieli kryžiai.

Šioje krūmynų oazėje buvo ta riba, kur susijungė akimirkai mirusiųjų ir gyvujų pasaulis. Čia, anot kai kurių ezoterikų, Drąsiaus siela paliko  nukankintą kūną.  Ir nebeliko kūne veriančio skausmo ( ,, mes jį kankinam, kaulus laužom, o jis tyli,, – kartą išsitarė Drąsiaus žudikai prie butelio. Tokie gandai sklido ne kartą internetinėje erdvėje).

Visi žemiški skausmai, jausmai pasiliko – ten, apačioje,  O  begalinė drąsa ir tėviška meilė pavirto Baltu Angelu ant marių kranto…

Tėvo dienos minėjiman, prie Baltojo Angelo, susirinkusius žmones užgožė siaubas išvydus suniokotą skulptūrą, išrautus ir sulaužytus kryžius, ištampytas medines šv. Marijos statulėles… Šėtono tarnų siautėjimo žymės.

Žmonių žiaurumu ir bedieviškumu stebėjosi ir Šlienavą atskubėjęs menininkas A. Vėberis. Tai jis išliejo Angelą Drąsiaus atminimui. Liūdnai atsiduso ir Drąsiaus tėveliai, atvykę su gėlėmis į jo mirties vietą.

Ne pirma kart iš šių dorų žmonių bedieviškai išsityčiojama. Šįkart taikyta į skaudžiausią vietą – išniekinta nužudyto vaiko kūno radimvietė… ,,Jiems nieko nėra šventa…  Jei jiems nėra šventa kryžius, angelas – tai kas JIE?…Viešpatie, tai ką gi JIE daro su mūsų anūkėle? ,, -karčios ašaros tekėjo nužudyto sūnaus motinos pavargusiu veidu. Ją prilaikė artimos giminaitės.

Prieš Tarptautinę vaikų ir Tėvo minėjimo dieną JIE išniekino Baltajį Angelą. Nudaužė jo sparnus, nulaužė galvą… Kartais kyla klausimas – ar tai žmonių darbas? Kokia motina juos pagimdė? Koks turi būti beviltiškas ir desperacijoje paniręs žmogus, kad nulaužyti angelui sparnus? Išrauti kryžių?

Šėtono išperas išduoda jų darbai. Ne žmogaus rankos laužė Drąsiaus dukros kojas ir ją, klykiančią nešė kojomis į priekį  lyg lavoną iš gimtų namų į juodą autobusiuką, kuriame vėliau gašliai tyčiosis. Čiupinės savo gličiais, šungrybius primenančiais pirštais, siūlys apsinuoginti 5 vyrų akivaizdoje. Žmonės taip nedaro. Šėtono tarnams nieko nėra šventa.  Ne žmonių rankos daužė baltus angelo sparnus ir rovė jo galvą. Ne žmonių, o tik dvasinių išsigimėlių, su dideliu malonumu, beklūpančių prieš Blogio altorių.

JUOS atpažinti lengva.

JIE tyčiojasi iš kunigų, vienuolių ir disidentų. Taškosi šlykščiais melais ir baugina grasinimais nužudyti. JIE gašlumo persisunkę siūlo vaikams Kamasutrą, aptarinėja nesubrendusių mergyčių kūno dalis. JIE niekina savo motinas , vien todėl, kad šios mokė doros. JIE pasityčiodamai iškėlę pergalės ženklą pozuoja prie verkiančios išprievartauto vaiko mamos… JIE skęsta alkoholio liūne bei ištvirkauja tarp šiukšlių su purvinais valkatomis. JIEMS tai patinka, nes jų siela purvina. Dera tarpusavy.

Dvasinis skurdas traukia gilyn į tamsą. Dauguma tai gyvenimo dugną pasiekusios žmonių skūros, prikištos velnio kvapo. Save jie vadina Elitu, niekinančiu violetinius.  Sarkastiškai vaidina teisiuosius, nors patys kapanojais dugne ir atlieka purvinus velnio diktuojamus darbus.

Kas yra violetinis? Tai žmogus, kuris netoleruoja pedofilijos ir mano, kad vaikai turi teisę į saugią vaikystę be nuogų dėdžių dėmėtais sysalais. Kas yra ne violetinis- tai asmuo manantis priešingai.

Nebeliko Drąsiaus- jis nužudytas, nebeliko jo Dukros. Ji kažkur baltoje nežinioje. Įniršis, kad negalėjo pribaigti Mergaitės Globėjos ir jos sūnaus prasiveržė pro kraštus ir nuodingu upeliu nutekėjo prie ramiai Kauno Marių papėdėje rymojusio Angelo skulptūros.

Pedofiliniai vandalai įsiutę daužė Baltajį Angelą- naiviai tikėdamiesi, kad taip užmuš ir Drąsiaus atminimą  žmonių širdyse. Dvasios skurdžiams nuolankiai tarnaujantiems Šėtonui nesuvokti, kad pagarba užsitarnaujama, o ne ginklu daužant gaunama, nuperkami teismo sprendimai, bet ne Tiesa…

Nuskilo Angelo sparnai, nuskilo jo gipsinė galva, bet tai tik  dar kartą parodė kas yra išgamos šioje kelis metus besitęsiančioje istorijoje. Parodė tai, kad nėra šventa nieko. Tokie vandalai gali ir žudyti, ir nužudę išniekinti lavoną, tokie gali melagingai prisiekinėti teismuose, prievartauti tyra ir patiklia šypsena apdovanojančius vaikus. Tokie gali vogti ir kiaulės akimis tvirtinti, kad prievartos Garliavoje nebuvo.

Viena iš šių išgamų neišlaikė ir springdama pikdžiuga išniekintam Angelui pratrūko antipedofilinėje socialinės medios facebook grupėje. Tarsi norėjo pasigirti, kad tai JŲ darbas.

,,Tokiu savo poelgiu jie nusitiesė kelią pragaran,,-  numojo ranka Baltajį Angelą sukūręs skulptorius, kai pamatė  suskaldytą ir  Švento Rašto užrašą. Pasirinkusius tarnauti Blogiui įsiutino Amžinoji išmintis. Rasta gabalais išdrabstyta marmurinė plokštelė, bylojanti šios istorijos esmę  Švento Rašto žodžiais: PALAIMINTI PERSEKIOJAMI DĖL TEISINGUMO; JŲ YRA DANGAUS KARALYSTĖ. MT, 5.10

Teismo koridoriuose pasiklydusi, bet nepamiršta Tiesa…

Nužudytas, bet nenugalėtas Tėvas Drąsius…

Ir išniekinto Baltojo Angelo skulptūra nudaužtais sparnais prie Kauno marių kranto…

O lemtis, tarsi kantri medžiotoja romiai stebi besiblaškančias ir kaskart link Dievo tai artėjančias, tai vėl šviesmečiais tolstančias sielas…

Kiekvienam bus atseikėta, kas bent kiek prisidėjo šioje blogio ir gėrio kovoje.

Su pagarba Myra Kovalski

485529_534291383302187_1553208763_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From → Pradzios

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: