Skip to content

Silpnoji ir Skriaudžiamoji Lytis

by on September 27, 2013

Anot Seimo narės M. A Pavilionienės socialinių lyčių gali būti tiek kiek širdis geidžia ir fantazija leidžia. Tai labai modernu, pažangu ir civilizuota.

Kokiai socialinei lyčiai priklauso Lietuvos Policija? Iš bylų, kurpiamų, apsaugot jos garbę ir saugumą – toli gražu ne stipriajai. Greičiau silpnajai ir nuolat skriaudžiamajai.

Tik pažvelkite kaip yra skriaudžiami pareigūnai.

Sambo vicečempiono išmanią galvą rankų plaštakomis sudaužė gležnutė, perpus mažesnė moteris. Beje, tuo pat metu laikiusi ir nuo išgąsčio nubalusią aštuonmetę dukterėčią ant kelių.  Čempionas, matyt krito, kaip pakirstas ąžuolas girių plačių- nes po tokio sumušimo dar kelias dienas gydė žaizdotą išmanią galvą. Tą byloja nedarbingumo lapelis.

Teisinė LR valstybė principingai tebeieško sumušėjos aplink visą gaublį ir rast negali. Arba nenori. Arba prokuratūrai toks lyg ir  Skvernelis jos adreso neduoda. Nuskriausta silpnoji galva ilgokai laukia žadėtosios įstatyminės  teisIbės.

Į policininkų saugumą grėsmingai kėsinasi ne tik gyvoji, bet ir negyvoji materija. Štai vienam Garliavos Šturmo vykdytojui su uniforma dujų balionėlis, prieš tai jaukiai pūpsojęs jo kišenėje, pripurškė į tarnybą einančius veizolus.  Pats. Nes pareigūnas teigia dujų balonėlio neturėjęs ir nepurškinėjęs. Nesvarbu, kad užfiksuotoje fotonuotraukoje matosi kitaip. Akys meluoti gali, o pareigūnai – ne. Tokia nerašyta taisyklė vadovaujamasi Lietuvos teisinėje sistemoje.

Atsikvėpti nuo skriaudų pareigūnai negali net kompiuterio teikiamuose malonumuose. Ten juos po internetines platybes gainiojasi pašaipūnai komentatoriai.  Vis stengdamiesi sutepti nepriekaištingą mundurą. Neatplaunamai. Lyg kokį grindims valyti skudurą. Tarsi munduras kaltas dėl jį vilkinčiujų prikrėstų eibių ir savito garbės supratimo. Munduras tikrai nekaltas. Kalti į jį ilindę nusikaltėliai, darantys nusikaltimus, prisidengdami įstatymų vardu.

Kaip apsaugoti policiją ir apskritai pareigūnus nuo nelauktų  smūgių į išmanias galvas, piktai besišiepiančių dujų balionėlių bei internautų pašaipų? Kaip atgauti pagarbą Lietuvos žmonių akyse?

Gal samdyti apsaugą kaip žymiajai liudininkei, kuri paliudijo – kad yra nekalta? Gal atimti nuo pašaipūnų kompiuterius ar uždrausti socialines paskyras kaip Kinijoje?

Atsakymai slypi paprastume.

Nelaužykite teisėjo imunitetą turinčios moters rankų!!!

Nepurškite dujų giedantiems Lietuvos himną žmonėms į akis!!!

Nebėgiokite, lyg pasiutę šunys nuo grandinių nutrūkę, paskui kiekvieną vaiką su kreidele!!! Gal kažkam tuo metu reikia jūsų pagalbos, nes yra žudomas?

Netrypkite savo kerziniais batais lyg Muravjovo Koriko kazokai Lietuvos Trispalvės!!! Už ją, po tankais Sausio 13 ają  gyvybę atidavė žmonės…

Nebūkite laisvai samdomais berniukais!!! Nesvarbu ar zvonkių  vakarams ar wckaukienių rytmečiams papuošti…Nesižeminkite iki call boys lygio.

Nedaužykite langų ir nepjaukite durų paryčiais pas senukus atėję lyg žulikai iš tamsaus miško išlindę!!!

Neapkraukite tyrėjų bei teismu mažareikšmėmis bylomis!!! Šie nespėja susitvarkyti su rezonansinėmis, kurių puvėsiai nuodija Lietuvą…

Nesitapatinkite su Blogiu! Gerbkite save! Tada jus gerbs ir munduro neteplios visuomenė.

O gal tikrai policininkai yra Silpnoji Lytis ir juos nuolat reikia ginti? Juk net 240 aršių policininkų kovojo  prieš vienos 8 metukų mergaitės norą“ Likti su teta Neringėle, o ne grįžti pas Laimą, nes ją lanko trys vyrai … ´´

Tada belieka pareikšti gilią užuojautą.

Su pagarba Myra Kovalski

P. S Nuomonė apie Silpnają ir Skriaudžiamąją Lytį gimė inspiruota  šio video

From → Pradzios

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: