Skip to content

Senovės Kretos Valstybinė Paslaptis

by on November 17, 2013

Senovės Kreta. apie 1370 m. pr m e

Nuo šlaito bėgo jauna mergina. Jūros vėjas plaikstė palaidus juodus plaukus, krentančius ant baltos tunikos. Iš paskos uždusęs vijosi medaus spalvos odos vyras. Jo keisti, ne kretietiški rūbai išdavė, kad jis svetimšalis.

– Minėja, mieloji sustok! – Kalnai atkartojo svetimšalio šauksmą su egiptietišku akcentu.- Palauk, pasikalbėkim… Negi tau būtina tapti Dievo nuotaka ir pasilikti amžiams Kretos Dievo menėse?

Grakšti juodaplaukė sustojo ir akimirksniui surimtėjo. Jos gražų veidelį iškreipė panieka neišmanėliui.

– Aš privalau, kvaily Sinuhe!!! Tam ir gimiau, buvau lavinama visą gyvenimą šokti tarp įsiutusių jaučių, kad įrodyčiau esanti verta įžengti į Dievo namus. Kretos merginai didelė laimė ir garbė būti išrinktai Dievo nuotaka. Tu neįsivaizduoji kaip ten gražu, kokios menės, kokie vyksta šaunūs pokyliai!!!

– Iš kur tu, kvaiša, žinai apie dieviškajį gyvenimą labirinte???  Nei vienas iš ten negrįžo!!!- netekęs vilties perkalbėt Sinuhė stebėjo, kaip tolsta jo mylimoji, sutikta Babilone.

Egiptiečio tamsios akys apsiniaukė liūdesiu. Iš savo kelionių po Azijos ir Afrikos šalis jis nemaža žinojo, kas laukia jaunuolių, kuriuos paaukoja godiems ir žiauriems dievams, vardan šalies gerovės. Prieš tai žinoma apsvaiginę juos pasakomis apie nuostabų gyvenimą Dievo buveinėje.

Lietuva. 2010.Spaudos konferencija.

Nuo žurnalistų apsupties, spiginamų į akis lempų L. Stankūnaitę pylė prakaitas ir vėl ėmė kankinti alergija. Ji krestelėjo ant akių užkritusių juodų plaukų sruogą ir laukė kada pasibaigs šis cirkas. Dusino apsuptis, smaugė žurnalistų nepatogūs klausimai. Apie nusikaltimus, apie santykius su A. Ūsu, nutrūkusį ryšį su vaiku, apie ateitį, kurios pati ji nenutuokė. Panieka klausiantiesiems ir sarkazmas per iškreiptas storas lūpas išvimdė atsakymą.

,,Ach kur gyvensiu? Afrikoje- ten kur šilta. O kas apmokės? Žinoma – jūs!!! – Užspeista mergina į kameras pasakojo savo svajonę. Nieko jie nesupranta.

Ir niekad nebesupras… Duok, Dieve …

Daugelis, stebėjusių  šį farsą, tautiečių piktai su pavydu atsiduso… Matai mes už šildymą vos beišsimokam, o toji Afrikoje po negrais  voliosis. O Mergaitė?  Apie ją dar nebuvo kalbėta. Gal Juodoji paliks ją saugiuose tetos namuose? Nors juodaplaukės gyvenimu niekas nei užką keistis nenorėtų – šilta Afrika už mokesčių mokėtojų pinigus žadino pavydą doriesiems.

Senovės Kreta apie 1370 pr m e

– Tu netiki mano Dievu, nes esi svetimšalis!!! Tu nesupranti ir tiki visokiais bjauriais gandais apie mano šalies dievus- paniekinamai mestelėjo Minėja, ištraukdama savo liauną ranką iš šilto suglumusio egiptiečio delno. – Gal patikėsi garbingiausiu šalies žmogumi- vyriausiuoju Jaučių šventiku, jei manim jau nebetiki… Jis viską žino apie nuostabųjį gyvenimą Kretos Dievo labirinte. Tai jis ir garantuoja jaunuolių amžinus džiaugsmus ir laimę Dievo menėse. Tai vienas iš įtakingiausių  Kretos vyrų.

Iš neryžtingo stumtelėjimo link, šventiko durų, egiptietis Sinuhė suprato, kad Minėją kaustė baimė. Žynys priėmė juos tamsioje menėje.  Ant galvos jis mūvėjo auksinę jaučio kaukę. Akimirksniu egiptietis užmiršo savo abejones ir nustebęs žvelgė į vyrą su auksine jaučio kauke.

-Kodėl šventikas, slepia savo veidą? – tyliai paklausė Sinuhė Minėjos.

– Jis- įšventintasis. Religinė sistema yra beveidė, todėl jo veidą dengia šventa auksinė Minotauro kaukė, kvaily svetimšali Sinuhe.- timptelėjo už ausies Minėja.

– Už bet kokių kaukių slepiasi paprasti mirtingieji…- sušnypštė egiptietis.

Jaunuolių šnibždesius nutraukė šventikas. Trumpai, bet aiškiai paaiškinęs, kad jei Minėja laimės šokių su jaučiais varžybas, ji bus įvesta į Dievo namus per pilnatį. Po mėnesio galės sugrįžti. Jei pati to norės. Nors dar nei vienas iš įvestųjų jaunuolių nėra grįžęs, nes gyvenimas Dievo menėse yra daug smagesnis ir nuostabesnis nei žemiškasis.

– Girdėjau jūsų Dievas gyvena tamsiuose labirintuose. Gal galėčiau pats palydėti Minėją, per ilgas keliones tapusią man artima? – atšakiai paklausė egiptietis.- Tik norėčiau įsitikinti, kad jai viskas gerai ir Dievas prims ją maloningai, kaip pridera. O jei ji apsigalvotų paskutinę minutę, galėtume palikti Dievo namus drauge.

Minotauras keistai šyptelėjo.

– Tu labai smalsus, svetimšali, ir lendi, ten kur nevalia. Kretos Dievo namai- tai valstybinė paslaptis. Pašalaičiai lendantys į valstybės paslaptis pas mus žudomi numetant nuo uolos į jūrą. Minėja, pašokusi prieš jaučius, įžengs lydima manęs, vyriausiojo žynio į Dievo namus. Ar grįš po mėnesio – tai bus jos laisvas apsisprendimas. Dievo namuose žemiška meilė yra vertinga tiek, kiek dulkė ant tavo strėnų raiščio. Ji greitai pasimiršta.

Labirinto žynys nusisuko, duodamas suprasti, kad pokalbis baigtas ir jiems laikas pasišalinti. Minėja sugriebusi savo širdies draugą išsivedė, bet jau nebesidžiaugė.

Tik pažadėjo sugrįžti.

Lietuva. 2012 Pavasaris

-Taip, vaikas privalo gyventi su savo motina, nesvarbu kokia ji bebūtų per TV akmeniniu veidu aiškino VTA kontrolierė. E. Žiobienė. – Geriausia globėja neatstos vaikui blogiausios motinos.

– Nežadu riboti vaiko pasimatymų su dukrą auginusiais seneliais ar senais draugais. Neturiu jokių planų išvykti į užsienį. Mano mergaitė yra lietuvė ir mūsų ateitis Lietuvoje- rodė dantis į kameras Garliavos mergaitės biologinė motina. Ir čia pat pridūrė – Nedrausiu lankyti tėvo kapo, nors pati gėlių nežadu nešti. Per daug skausmo jis man sukėlė.

Senovės Kreta apie 1370 pr m e

Kitadien prasidėjo jaunuolių šokiai prieš įsiutusius jaučius. Šio renginio pažiūrėti suplaukė galybė žmonių. Jaunuoliai rungėsi savo lankstumu ir vinklumu dėl patekimo į Dievo namus. Šokiai prieš įsiutusius jaučius buvo labai painūs ir sunkūs, reikėjo atlikti begalę visokių judesių be klaidų, o sunkiausi buvo šuoliai į jaučio tarpuragį, šoksnis nuo jo į orą, sukinys ore ir vel šuolis atsistojant ant lekiančio jaučio nugaros. Kretos kilmingieji lažinosi iš šokančiujų ir buvo pikti, kad renginys jau įpusėjo, o nei vienas jaunuolis nepaslydo ir nebuvo jaučių persmeigtas ar sutryptas. Nei vieno žarnos neapsivyniojo ragų. Žmonės yra žiaurūs ir jiems patinka stebėti kitų kančias. Prieš baigiant pasirodymą, vienas jaunikaitis, nuslydo jaučiui nuo nugaros ir buvo pervertas ragais.  Visi žiūrovai iš jaudulio ir įkarščio net atsistojo. Aukštuomenės damos gaivinosi gėrimais ir karštai dūsaudamos viena kitai sakė:

-Koks reginys!!!

O vyrai kalbėjo:

– Seniai matėm tokias nusisekusias rungtynes.

Lietuva. 2012

Žmonės yra žiaurūs ir jiems patinka stebėti kitų kančias.  Tą žino ir puikiai išnaudoja medija. Kuo šlykštesnis nusikaltimas, tuo sutraukia daugiau žiūrovų, todel laikraščių pradiniuose puslapiuose puikuojasi smurto scenos. Visuomenė pripratus prie nuolatinio smurto, jį ima toleruoti ir kraugeriškai laukti naujos, kraupios istorijos. Žiaurūs nusikaltimai nebešokiruoja. Publika atgyja, kai lyg guma besitęsiančioje Kauno pedofilijos istorijoje atsiranda dar vienas lavonas. Nuobodulys, laukiant atomazgos, išblaškytas. Byla Žudikė renkasi savo aukas.

– Kai advokatas ir L. Stankūnaitė nešė užlaužtomis kojomis cypiantį vaiką, gėriau Mojito kokteilį- gyrėsi socialinėje facebook paskyroje viena iš Bylos Žudikės stebėtojų.

– Verkiau iš laimės – prunkšteli iš Lryto Tv ir VTA kontrolierė. – Toks įpūdingas reginys įvyko Gegužės 17 Kedžių kiemelyje. Tiesiog tai viena iš gražiausių mano gyvenimo akimirkų.

Senovės Kreta. Apie 1370 pr m e

Išpuošta auksu Minėja iki patekant pilnačiai lyg statula sėdėjo ant pakylos Jūros Dievo šventykloje. Ją sveikino tapus išrinktąja į Dievo namus, mėtė gėles ir gėrė jos garbei vyną. Pakilus mėnuliui, Minotauras, liepė atidaryti sunkius vario vartus įėjimui į labirintą. Minia nuščiuvo stebėdama, kaip liaunutė mergina su deglu rankose pranyko tamsiuose labirinto žabtuose. Jai iš paskos nusekė už auksinio diržo ritualinį peilį užsikišęs beveidis žynys.  Sunkius vario vartus į labirintą užstūmė dešimtis vyrų.

Linksmoje minioje, kur skambėjo dainos ir liejosi vynas Minėjos garbei, paniuręs, tarsi šešėlis be vietos vaikščiojo svetimšalis, apsigaubęs plona Egipto medvilne, savu papročiu. Jį apėmė baisi neviltis, kad Minėja prarasta amžiams.  Sinuhės širdis sopėjo tarsi išdraskyta žaizda. Beviltiškai bandė save raminti, kad Kretos Dievas kitoks nei visi kiti jo sutikti kelionėse. Kad vardan judviejų meilės paleis Minėją sveiką ir gyvą. Veltui. Sopančios širdies nuraminti nepavyko. Minėjos draugai lėbavo iki ryto ir pagal paprotį laukė jos sugrįžtant. Po dienos atėjo vel prie olos. Minėja negrįžo. Pamažu gausus laukiančių draugų būrys tirpo. Prie olos ateidavo vis mažiau ir mažiau Minėjos draugų. Ateidavo jau nebesitikėdami, kad lanksčioji jaučių šokėja grįš ir papasakos apie Kretos Dievo  menių įstabumą. Lankydavo olos vartus tik  paminėdami jos įžengimo į Dievo namus dieną. Nebesitikėdami sulaukti iš Minėjos jokių žinių.  O vėliau ir visiškai nustojo. Laikas užmetė užmaršties drobulę ir ant pačių atkakliausių.

Lietuva 2012 gegužės 17 – 2013 lapkričio 17

Garliavos šturmas vykęs gegužės 17 tarsi peiliu įsirėžė į žmonių atmintį. Daug kas tą Gegužės rytą lygino su siaubu patirtu sausio 13, kai tankai traiškė žmones. D. Kedžio dukra dingo lyg prarajon. Jokios žinios, jokių žadėtų pasimatymų su senais draugais, ar seneliais. Beveidė sistema atsišaudinėjo sausais atsakymais. Reikalaudami sužinoti apie išgrobtą vaiką, neabejingi žmonės rinkosi kiekvieno mėnesio 17 dieną, miestų aikštėse. Ilgainiui reikalavimai pavirto žiauraus išpuolio paminėjimais.  Buvo rašoma kreidutėmis žodis TIE-SOS, leidžiami balionai, piešiama ant sniego, skaitomos eilės. Viskas kaip į sieną. Kapo tyla neramino žmones. Guvi Klonio mergaitė dingo be žinios, nors niekas nematė ir nežino, buvo skleidžiamos kalbos, kad jai labai gera, kad ji ypatingai laiminga, ypatingai gražioje aplinkoje, kad jos negalima trukdyti ir ją laikas pamiršti. Ji dabar -valstybinė paslaptis. Už bandymą sužinoti, kai sekasi D. Kedžio dukrai – grėsė bausmė.

Epilogas. Senovės Kreta apie 1370 pr m e

Nesulaukęs mylimosios, Sinuhė egiptietis po 3 dienų pats įlindo į Minotauro labirintą. Vietoj ištaigingų Kretos Dievo menių jis pamatė milžiniškas mėšlo krūvas, paliktas kažkokio baisaus gyvio ir žmonių sutrešusius lavonus… Žynių skleidžiami mitai labai skyrėsi nuo tikrovės. Prieš mirdami lanksčiausi Kretos jaunuoliai pabaisai šokdavo savo vinklų šokį, bandydami išsigelbėti nuo mirties. Kol visiškai mirtinai nuilsdavo ir tapdavo jūrų Dievo, saugančio Kretos gerbūvį ir klestėjimą, grobiu.

O Minėją rado nudurtą, plūduriuojančią požeminiame ežere, jau apėstą krevečių. Šalia plūduriavo ir pats Kretos Dievas, kažkokia jūrų pabaisa, seniai jau padvėsus ir dvokianti.

Senovės Kretos valstybinė paslaptis buvo milžiniškas jūros gyvis, kažkaip audrų užblokštas į prie kranto esančias uolas. Žyniai j pavadino gyvuoju Kretos Dievu ir jam pastatė painų labirintą bei kiekvienais metais suėsti paaukodavo pačius šauniausius Kretos jaunuolius. Kai jūrų pabaisa nudvėsė, žyniai bijodami panikos mieste, kad jų Dievas nebegyvas ir vistiek vesdavo išrinktuosius jaunuolius į Dievo menes, kur beveidis Minotauras nudurdavo ritualiniu peiliu. Vardan šalies gerovės ir klestėjimo. Pagal legendą, mirus Dievui – žlugs ir Kretos valstybė. To žyniai stengėsi išvengti, dirbtinai atitolindami realybę. Egiptiečiui Sinuhei, atskleidus valstybinę Kretos paslaptį buvo paskelbta mirties bausmė ir persekiojimas. Vardan sumanaus vergo, Sinuhei pavyko pasprukti iš Kretos nepastebėtam ir jis laimingai grįžo į gimtąjį Egiptą.

Kodėl eilinė pedofilijos byla, o vėliau ir jos auka pavirto Lietuvos valstybės paslaptimi ? Kokią blogą žinią nuo mūsų slepia šiuolaikiniai uniformuoti beveidžiai žyniai? Kiek ilgai jie numarinę pedofilijos bylą, vardan valstybingumo pamatų išsaugojimo atitolins kraupią Lietuvos laukiančią realybę?

Parašyta remdamasi M. Waltari knyga Sinuhė Egiptietis

Su pagarba Myra Kovalski

1474604_10152080990072803_1494214631_n

From → Pradzios

One Comment
  1. jonas permalink

    “Kodėl eilinė pedofilijos byla, o vėliau ir jos auka pavirto Lietuvos valstybės paslaptimi ? ”
    Tai todėl, kad mažai lietuvių skaitė “Niekšybės paslaptį ” tiesiog neturėjo laiko, o mastysena sudėtingesnė nei graikų, be ypatingos prievartos dažnai paklusniai ragaudavo iš “baraškos” (zekų terminas) na ir tiesiog yra šaraškiniai…
    Tą mano nuomonę sustiprino politikų reakcija po Dr. Streeter ir Klimaičio pranešimo13 d. pasaulio lietuviu komisijos posėdyje ir pasiulius rezoliuciją siekti teismų atskaitomybes ir piliečiu teisinės blaivybės…taip ir regisi… vis dar apgirtę nuo tarybinės baraškos…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: