Skip to content

Iš diskusijos „Kokių sprendimų reikia, kad Lietuvos teisėtvarka dirbtų Lietuvai?“

by on November 29, 2013
Vakar, lapkričio 28, 2013 M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje, Savičiaus g. 11,  rinkosi Tiesos.lt klubas. Klubo svečiai – Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius ir teisininkas Kęstutis Milkeraitis.
Diskusijos tema: „Kokių sprendimų reikia, kad Lietuvos teisėtvarka dirbtų Lietuvai?“
Diskusija dėl teisėsaugos aplaidumo ir amoralumo Lietuvos piliečių atžvilgiu pradėta nuo to, kad daug kas valstybėje priklauso nuo kultūros, o V. Gailius pabrėžė, kad kultūra ir yra garbė. Jis pasisakė keliais sakiniais, kodėl nepritaria generalinio prokuroro D.Valio ataskaitai kadangi išspręstų bylų skaičius yra toks, koks yra dėl šeimyninių konfliktų bylų, o ne dėl to, kad išspręstos svarbios bylos. Taip pat ketino nepritarti ir  G. Grinos ataskaitai.  Nepraleido progos pasigirti, kad yra grupės ” Už ištikimybę priesaikai” narys.
Po to kalbėjo Kęstutis Milkeraitis – teisininkas, buvęs Generalinės prokuratūros Tardymo departamento ypač svarbių bylų tardytojas. Teisininkas nagrinėjo iš kur istoriškai išsirutuliojo ir susiklostė tokia teisėtvarkos ir dabartinės žiniasklaidos padėtis, kad garbė atsiskyrė nuo kultūros, kad valstybėje 142 prezidentai, kad per 22 metus atsidūrėme duobėje ir prokuratūros darbą reikia tirti už visus 22 metus, kad sovietmetis sugriuvo dėl ekonominių dalykų ir per prichvatizaciją sukurtas oligarchinis modelis. Tai patvirtina ir autorius Galicinas savo knygoje “Nauji melai vietoj senų”. Prisiminė apie buvusias garsias bylas, o taip pat, kad tokia padėtis labai palanki spaudai. Paminėjo kaip V. Gaivenis susirinkdavo prokuratūroj nuo stalų jam tinkančią informaciją. Bestelėjo ir į prokurorą V. Barkauską, kurio lentynose saugiai dulkėjo kolūkių išgrobstymo bylos. Prokuratūra tarsi apimta paralyžiaus.
Tai, kad prokurorai Kliunkos, Dūdos išsilaksto, rodo jog visos bėdų gijos veda į prokuratūrą. Kodėl bėga? Matyt nuo būsimos atsakomybės…
V. Gailius papildė, kad dėl senaties nutraukta 17.000 bylų, šiaip sau nutraukta 3000 bylų. Dar paaiškino, kad Gen. prokuroro ypatingas keliagubas imunitetas ir jį nušalinti ypač sudėtinga.  Iš tono jautėsi, kad labai to norėtųsi. Į užduotą klausimą ar nekels savo kandidatūros į prezidentus –  V. Gailius atsakė, kad ne, nes nesijaučia, kad pajėgus tokioms pareigoms atlikti. Į klausimą apie renkamus teisėjus, tarėjus,  V. Gailius pasisakė, kad jis tam nepritaria, nes yra už profesionalus. Kaip ne keista ir dabar pilna teisėtvarka profesionalų, kurie deja remiasi ne įstatymais, o kartais netgi melžėjų laiškais iš Pakruojo kaip spręsti vienokią ar kitokią bylą. Ir kodėl gi jiems taip nesidergti iš teisės, jei pats korifiejus G. Kryževičius vienos melžėjos nuomonės, kažkodėl nemėgstančios D. Kedžio, pavadino  liaudies pulsu? Stokojantiems atminties, primename, kad taip vadinamą drebančių rankų konferenciją 25 05 2010, prokuroras A. Kliunka baigė melžėjos iš Pakruojo laišku, kuriame buvo primygtinai raginama nebesigilinti į Kauno pedofilijos istoriją, D. Kedžio mirtį, nes poniai melžėjai jau nusibodo ta pati tema ir jai asmeniškai Kedys yra niekas!
Iškyla klausimas – tai kas gi yra profesionalas? Ar prokuroras A. Kliunka buvo profesionalas? O tai kaip tada su tais laiškais?
 D.Kuolys retoriškai užklausė – ką dabar turėtume daryti? Į tai bandė atsakyti Arūnas Marcinkevičius – verslo ir baudžiamosios teisės advokatas. Advokatas pradėjo analizę nuo to kas yra inteligentas, kokie jo esminiai bruožai. Jo manymu  pagrindinių principų laikymasis yra kario kelias. Būtina atsakomybė prieš save bei tiesos sakymas. Privalu įvesti asmeninę atsakomybę, nes metas stabdyti žmonių žeminimą, patyčias ir tam reikalingi procesiniai įstatymai.
 Pasibaigus kalboms, apibendrinus temą, prasidėjo klausimai iš salės.  Vienas iš itin šiuo metu žmones jaudinančių klausimų buvo  V. Gailiaus praeitis Kauno pedofilijos istorijoje, kaip KPB viršininko pavaduotojo, santykiai su Liberalų sąjūdžiu bei savitas požiūris į N.Venckienės situaciją. Generolą šis domėjimasis akivaizdžiai sunervino. Jis pasiteisino, kad nėra Liberalų sąjūdžio narys, nepartinis,  balsuoja pagal sąžinę ir mano apsiginti N.Venckienei reikia teismuose.  Tai nuskambėjo kaip ironija, po to kai apie teisėsaugą išvados padarytos. Ir teisingumo, o tiksliau malonės bei protekcijos  iš teismų gali tikėtis tik valstybinė paslaptis L. Stankūnaitė bei jos pedofilinio dvoko apkrėsta klika. Gavosi panaši situacija, kad vėl grįžtam prie to pačio. Konferencijoje apie teismų nepatikimumą, korupciją visgi N. Venckienei siūloma dar kartą paieškoti teisingumo teismuose. Įdomu ar pats V. Gailius apžiūrėjęs ir nusprendęs, kad šis laivelis su prakiurusiu dugnu, liptų į jį su visa savo šeimyna vien dėl to, kad  bedugnio laivelio paskirtis teoriškai yra skirta pasiplaukiojimui?
V. Gailius smalsaujantiems, paaiškino, kad už neliečiamybę visada balsuoja tradiciškai. Tradicija – atimti.
Tada J. Valiušaitis paklausė apie A.Patacko atvejį. Kodėl neišlaikyta tradicija?  V. Gailius mestelėjo, kad čia kitas reikalas. Suprask, žmogau, kad tradicija yra visaip persekioti nerimstančius dėl galimai numarintos pedofilijos bylos. Tuomet  D. Kuolys paklausė kodėl priešinamąsi ekstradicijai? V. Gailius atsakė, kad normali ekstradicija trunka apie 3 metus, o jis turi patirtį, kad tariantis tiesiogiai su spec.tarnybom ekstradiciją galima sutvarkyti per porą savaičių. Tai nuskambėjo gana grėsmingai.  Juolab, kad kažką panašaus minėjo per LRT TV ir krizendamas M.Laurinkus. Anot jo, N. Venckienė bus pargabenta iš JAV dar prieš Kalėdas. D. Kuolys bandė išvystyti temą apie  asmeninę V. Gailiaus atsakomybę. Deja, ne itin sėkmingai.  Susidarė vaizdas, kad rimtų generolui argumentų pritrūko. Klausimų vėl buvo daugiau nei atsakymų. Kodėl V. Gailius, matydamas teisėtvarkos absurdiškumą,  brukosi į apkaltos iniciatyvinę grupę, taip ir liko neatsakytas.

 V. Gailius pasisakė  liudijęs  KPB pareigūnų byloje, nes laikosi tos nuomonės, kad žudynėms turėjo būti užkirsta galimybė. Po to konferencijos visi susirinkusieji bendravo neformaliai.  V. Gailius neprisidėjo. Su kai kuriais dar ten abstrakčiai salėje pasikalbėjo ir greit išėjo.
  Manoma, kad Seime tiek V. Gailius, tiek P. Urbšys  yra apgulti, įtakojami ir spaudžiami, performuojamas jų požiūris. Kyla savaiminis klausimas -kodėl  visgi neperformuojamas N. Puteikis?  Negana to, kad stebint valstybinio masto absurdo teatrą N. Venckienės atžvilgiu, generolui nesudrebėjo ranka  pasirašyti už neliečiamybės nuėmimą, ignoruojant faktą, kad N. Venckienės atžvilgiu buvo pažeistas jos, kaip teisėjos imunitetas, bei leista laužyti rankas,  nesudrebėjo nei už apkaltos pradėjimą. Jo pavardė puikuojasi iniciatyvinėje apkaltos grupėje, tarp 41 inkvizitorių. Siūlymas pabandyti įrodyti savo tiesas teismuose, žinant kaip baigėsi N. Venckienės broliui nesiderino su susirinkimo tikslu ir pavadinimu.
Šalyse, kur pasitikima teismais bei jų sprendimais, tokios diskusijos apie teisėtvarkos neįgalumą ar persekiojimą nevyksta. Teisėjų rankos nelaužomos. Seimo narių mašinų ratai nenusukinėjami. Klykiantys vaikai neatidavinėjami, tiems kuriuos kaltina pedofilija. Patologiniai, keliolika kartų teisti melagiai netampa slaptais liudininkais, o elito nusikaltimai – valstybinėmis paslaptimis.
Su pagarba Myra Kovalski.
klausimai sveikata

From → Pradzios

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: