Skip to content

Dėl skandalingo Sveikatos ministro įsakymo vienijasi iniciatyvinės grupės

by on February 27, 2014

7

Šių metų vasario 27 d., iniciatyvinių grupių, susibūrusių soc. tinkle „Facebook“, („Skiepai, vaistai ir ligos“, „Skiepų žala“, „Neskiepytų ikimokyklinukų tėvų grupė“, „Už sveiką Lietuvą “, kuri vienija 10 000 narių, pilietinis judėjimas „Neleiskime valdžiai grobti mūsų vaikų! “, kuris vienija beveik 12 000 narių) nariai, Lietuvos sveikuolių sąjunga bei susirūpinę tėvai, atvirai kreipėsi į Sveikatos ministrą Vytenį Andriukaitį dėl skandalingo įsakymo, kuriuo siūloma į darželius priimti tik pagal profilaktinių skiepijimų kalendorių paskiepytus vaikus:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRUI

VYTENIUI POVILUI ANDRIUKAIČIUI

ATVIRAS KREIPIMASIS
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto.

2014 m. vasario 27 d.

Siūlymas į darželius priimti tik pagal profilaktinių skiepijimų kalendorių paskiepytus vaikus, kuris yra numatytas LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekte, yra nelogiškas, neatitinka vaiko interesų, varžo tėvų teises ir laisves auginti vaikus, sprendžiant jiems gyvybiškai svarbius klausimus, susijusius su jų sveikata, diskriminuoja šeimas, kurios atsakingai domisi skiepų žala, vakcinų sudėtimi, šalutiniais poveikiais, todėl priėmė sąmoningą sprendimą jų nevakcinuoti. Minėtas sprendimas yra demoralizuojantis ir skaldo visuomenę.

Atkreiptinas dėmesys, kad šis įsakymas prieštarauja Sveikatos sistemos įstatymui (aktuali redakcija 2013-07-23, nr. I-552), pavyzdžiui, minėto įstatymo 5 str. apibrėžia sveikatinimo veiklos reguliavimo principus, o 1 d. 4 pnk. nurodo, kad: „asmens laisvė pasirinkti kuo geresnės sveikatos sąlygas“.

6 str. reglamentuoja Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sudarymo pagrindus, o 7 pnk. nurodo: „visuomenės dalyvavimo formuojant sveikatos politiką užtikrinimas“. Sveikatos apsaugos ministerija su ministru priešakyje net nesileido į dialogą su visuomene, nors tai įpareigoja įstatymas. Toks ministro įsakymas primena sovietinius laikus, kai vietoje tėvų dažnai atsakingus sprendimus priimdavo valstybė.

Konstitucijos 29 straipsnis skelbia:
„Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. “

Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad asmenų lygiateisiškumo principas įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia savavališkai vertinti skirtingai iš esmės tokius pačius faktus. Konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas reiškia, kad visiems atitinkamos rūšies (socialinių, ekonominių, politinių ar kitų) santykių subjektams – vienodais požymiais pasižymintiems asmenims ar jų grupėms – turi būti taikomas tas pats teisės aktas. Iš to išplaukia, kad ministras yra nepakankamai susipažinęs su Konstitucija ir Konstitucinio teismo išaiškinimais. Taigi kontraversiškas įsakymas pažeidžia ir žmogaus konstitucines teises.

Visuomenė nebuvo supažindinta su moksline medžiaga, kurioje mokslininkai išsamiai būtų ištyrę skiepo ir jo atskirų sudedamųjų dalių toksikologinį poveikį žmogaus organizmui ir, tokiu pagrindu, skiepas buvo pripažintas saugiu, darome prielaidą, kad, galbūt, Konstitucijos 21 straipsnis yra pažeistas, kuriame teigiama, kad: „Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. “

Pažymime, kad jei ir toliau bus vykdoma ši antikonstituciška veikla, ketiname kreiptis į teismą, siekiant apginti savo vaikų interesus.

Vaiko teisė į sveikatą išdėstyta Vaiko teisių konvencijos 24 straipsnyje. Jame nustatytos praktinės pakopos, kurias turi vykdyti šalys, norinčios pasirašyti ir ratifikuoti Konvenciją. Lietuva šią konvenciją yra ratifikavusi.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog praktinių pakopų įgyvendinimo priemonės apima ne tik medicinos pagalbos ir sveikatos paslaugų užtikrinimą vaikams, bet ir priemones, leidžiančias vaikus ir tėvus gauti žinių apie sveikatą ir jomis pasinaudoti. Taigi, remiantis šiuo straipsniu, ugdymo įstaigose (darželiuose, mokyklose, universitetuose) turėtų būti įgyvendintos sveikos gyvensenos ugdymo ir studijų programos, vykdomas visuomenės švietimo darbas. Šis įsakymas pažeidžia ir tarptautinius teisės aktus, kadangi visuomenė nebuvo šviečiama, o nuspręsta vienvaldiškai.

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 str. yra uždraudęs bet kokią diskriminaciją, o minėtas ministro įsakymas pažeidžia dar vieną tarptautinį teisės aktą, o tai „kvepia“ diskriminacija.

Toks skubotas ministro žingsnis supriešinant visuomenę, nesileidžiant į dialogą yra tikras terorizmas, prisidengiamas „sveikatos“ lozungais, nukreiptas prieš pačius mažiausius šalies gyventojus. Jei Sveikatos ministerijai ir nors vienam sveikatos ministrui būtų nors kada rūpėjusi visuomenės sveikata, mes neturėtumėm tragiškai prastėjančių visuomenės sveikatos rodiklių, o tuo labiau nebūtų atakuojami vaikai, kurie negali patys apsiginti. Šalyje nebelieka sveikų vaikų, nors daugiau nei 90 proc. jų yra vakcinuotų. Todėl toks įsakymas, mūsų akimis, yra vertinamas kaip nusikalstamas farmacijos įmonių interesų atstovavimas, nukreiptas prieš vaikus ir jų tėvus.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, reikalaujame atšaukti šį skubotą įsakymą bei prašome viešai per vieną savaitę nuo šios dienos atsakyti į šiuos klausimus (informaciją naudosime rengdami straipsnius, radijo ir TV laidas):

1. Kodėl prieš priimant įsakymą nebuvo tariamasi su visuomene, taip pažeidžiant anksčiau išvardytus teisės aktus?

2. Kodėl skubama priimti šį įsakymą netgi pažeidžiant tarptautinius teisės aktus?

  1. Koks šio įsakymo tikslas ir jo būtinumo pagrindimas?
  2. Kas yra šio įsakymo iniciatoriai (vardai, pavardės) ir kada kilo ši iniciatyva?
  3. Kodėl nesupažindinote visuomenės su moksline medžiaga, kurią remiantis priėmėte šį įsakymą?Jei tokia medžiaga egzistuoja, prašome paviešinti autorius ir pateikti nuorodas į šaltinius.

6. Kas Lietuvoje kaupia ir apdoroja statistiką apie šalutines skiepų reakcijas, kur ši statistika skelbiama?
7. Kas prisiima atsakomybę už šalutinių reakcijų sukeltas pasekmes: tėvai, gydytojai ar įmonės, gaminančios vakcinas? Jeigu vaiką sužalos skiepas, kas tuomet privalės atsakyti?

8. Kokie, kur ir kada buvo atlikti tyrimai, kad neskiepyti vaikai užkrečia skiepytus vaikus ligomis, nuo kurių skiepijama?

Pagarbiai

Iniciatyvinių grupių, susibūrusių soc. tinkle „Facebook“, („Skiepai, vaistai ir ligos“, „Skiepų žala“, „Neskiepytų ikimokyklinukų tėvų grupė“, „Už sveiką Lietuvą “, kuri vienija 10 000 narių, pilietinis judėjimas „Neleiskime valdžiai grobti mūsų vaikų! “, kuris vienija beveik 12 000 narių) nariai, Lietuvos sveikuolių sąjunga bei susirūpinę tėvai

Kontaktai: sigita@sveikuoliai.lt , vaisgante@gmail.com , arturas.bartasius@gmail.com , gediminaspaplauskas@gmail.com , agne.g@icloud.com , jekaterinalabanauskiene@gmail.com

From → Pradzios

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: