Skip to content

Gyvybės šventė mirties vietoje.

by on April 26, 2015

Pavasaris jau įpusėjo, rytais prapliumpantis paukščių čiulbesiais, vėl besipuošiantis gėlių žiedų girliandomis,  kvepiantis ką tik išsprogusiais medžių pumpurais. Oras persisunkęs šviežios žalumos kvapais, sumišusiais su švelniu žiedų aromatu. Vėlyvas pavasaris -gyvybės  šventė.

Šalia Baltojo Angelo, Kauno marių pakrantėje nežinomi žmonės pasodino gėlių, raudonais besprogstančiais pumpurais tarsi šviežaus kraujo lašai. Kraujo lašai, kažkada prieš penkis metus ištryškę toje pačioje vietoje ir susigėrę į marių pakrantę. Drąsaus tėvo, simboliniu vardu Drąsius kraujo lašai. Kovojusio ir kritusio nelygioje kovoje už savo dukrelę.

Šiuo metu a. a Drąsiaus dukra gyvena su biologine motina. Kaip pati motina teigia- su vaiku santykiai sunkūs ir komplikuoti. Minios diplomuotų psichologų taip ir nesugebėjo įdiegti motiniškų igūdžių.  Lengviau vešlią ševeliūrą užauginti  ant Stankūnaitės advokato G. Černiausko galvos nei motiniškus įgūdžius biologinės širdyje. Pedofilijos teismai transformavosi į teismus prieš tuos kurie gynė vaiką.

Ypač įnirtingai puolama onkologė L. Bloznelytė, neva teigusi, kad pas ją buvo savo vyndėmę ant stalo padėjęs a. a A. Ūsas, lydimas Stankūnaitės ir Naruševičienės.  Kodėl niekas neatkreipė dėmesio, kad L. Bloznelytės ir Deimantės pasakojimas apie  A.Ūso raudoną sysalą sutampa, o remiasi tik suinteresuotais žmonėmis – keliomis Ūso sutuoktinėmis, kurios teigia, kad Ūso sysalas buvo be dėmelės. Kaip ir jis pats.

Atsakymas vienas – pedofilijos byla numarinta, liudininkai įbauginti ir vis dar persekiojami teisėsaugos. Stankūnaičių šalininkai raško vaisius – jų  laikas nuo laiko delnus paauksuoja tai iš komentatorių išlupti keli eurai, tai būsimos kompensacijos už neva šmeižtą. Pedofilijos byla dabar tapo įrankiu politikoje. Žurnalistė R. Janutienė vis mįslingai užsimena, kad N. Venckienė pedofilijos bylą kurpė ne viena, o padedama kai kurių politinių srovių. Ne visi betiki šios žurnalistės pasakomis  bei sąmokslo teorijomis, rastomis sudegusioje sodyboje. Nesvarbu kiek ji keltų savo spigų balsą, kiek tankiau mirksėtų akimis ir vaidintų savo pasirinktą alia praregėjusios rolę.

Tik teisėsauga vis nedrįsta N. Venckienės parsiprašyti Lietuvon. Tenka trypčioti ir mykti kanceliarinėmis frazėmis, kad susirašinėjama, dirbama, plušama tuo klausimu.

B. Sruoga tokį darbą savo knygoje “Dievų miškas” taikliai vadino “krutėjimu aplink kelmą”.

Teismai ir toliau imituoja, kad dirba. Tie kurie lankosi juose, vaišinami liudininkų parodymais kurie, kaip diena ir naktis skiriasi nuo oficialios žiniasklaidoje formuojamos nuomonės.

E. Barauskaitės ir R. Ivanausko byloje, teisėja rėmėsi vienintelio liudininko, pagarsėjusio kaip patologinis melagis liežuvavimais ir fantazijomis.

Nėra nei įrodymų,  nei kad  a. a. D. Kedys žudė, nei įrodymų, kad  R. Ivanauskas dalyvavo.

Prakutę Stankūnai, pasirodo irgi  apsimelavę, kad 2009 10 04-05 naktį L. Stankūnaitė nakvojo pas juos, ir tai priežastis kodėl  D. Kedys jos nenužudė.  Deja, O. Naruševičiutės liudijime teigiama:

“Kad ji atsikėlė į mokyklą tai Mama irgi atsikėlė, o Laima dar miegojo” ir dar daug kitų smulkmenų…

Dėmesio verti  O. Naruševičiutės liudijimai – vaikas nemeluos – Kedžio Bereta gulėjo šalia Violetos padėta (ne užkritus už laiptų kaip visi tvirtino). Grįžusi mokinukė buvo paėmusi į rankas, rūpėjo ar tikras. Kadangi buvo sunkus, tai suprato, kad tikras ir padėjo atgal ten kur rado. Violeta gulėjo su kompiuteriu ant krūtinės. Ir  visai ne dukros ji ruošėsi bėgti atsivesti iš mokyklos, o sutarusi buvo parsivežti šunio važiuoti.

Iki gyvos galvos juos savo straipsniuose sodina tik žurnalistai D. Griežė ir A. Kuznecovaitė.

Dar vienas liapsusas. Tai D. Kedys po avarijos važiavo mikriuku ir prašė pavežti link miško (taip liudijo vairuotojas). Ir pasakoja, kad įlipo jis su 2 mergaitėm, mokinukėm. Tai jis manė, kad tėvas vežasi dukras po pamokų iš mokyklos (klausimas- tai kiek galėjo būti valandų?) na mergaitės susimokėjo, o  D. Kedys atseit -ne. Iš to suprato, kad ne tėvas. Beveik viskas nesutampa oficialiai eskaluojamoje versijoje. Ir leidimas įrengti sekimo įrangą pas R. Ivanauską išduotas 2009 metų balandžio mėn. Klausimas – kam?  Matyt rinko medžiagą, bet ne apie tuos kuriuos reikėjo rinkti.

Pagal dalyvavusiujų teisme pasakojimus, tai net a. a  teisėjo Furmanavičiaus sesutės su advokatais rankas nuleido. Nebesilanko  net teismuose.

Beje teigiama, kad  kai darė Drąsiaus kūnui Vilniuje atvežę kompiuterinę tomografiją, jokio skrandžio turiniu užspringimo nebuvo. Švarūs plaučiai ir visa kita. Viskas tvarkingai buvo tik skrandyje. Matyt ir kankintas, ir skandintas.

Onkologės L. Bloznelytės byloje figūravo tas pats prokuroras, kuris užuot kaltinęs, advokatavo a. a A.Ūsui. Pliurpė teisme dabar nebūtus dalykus, kad L. Bloznelytė prisipažino jog negali atsiimti savo teiginių, nes pasakė visai Lietuvai. Advokatas klausia:

-Ar apklausos metu?

-Taip.- Sako prokuroras Motiejūnas.

Advokatas:

– Ar užprotokolavot?

– Ne, aš dabar jums po priesaika sakau.

Ar tikėsime prokuroro Motiejūno  besvore priesaika?

Tiesa, prokuroras Motiejūnas minėjo, kad vienas kalinys pasišovė paliudyti L. Bloznelytei anksčiau, bet jie į kalėjimą pas jį nevažiavo, nes kalinio liudijimai- dalykas nerimtas.

L. Bloznelytė teisiama už paviešintą pasakojimą R. Janutienės laidoje apie A. Ūso ir seserų Stankūnaičių apsilankymą jos klinikoje su prašymu pašalinti vyndėmę nuo lytinio organo.

“Jie nebuvo registruoti iš anksto. Be to ji atsisakė jiems daryti. Pradžioj ji kultūringai aiškino, kad neverta , nes niekam netrukdo. Tada Violeta užbliovė, kad “mes tau mokam, o tu darai.” Tas ją taip šokiravo, kad ji pradėjo drebėti ir po to visą dieną atšaukė darbus, nes ten dar ir Orinta ožiavosi ir nesileido apžiūrima, o paskui ji ir pasakė, kad Ūsas man ne tėvas. Mat ji bandė Orintą įkalbėti, kad tėtis va nusinuogino ir tau nėr ko bijoti, tai Orinta ir išdėjo, kad jis man ne tėvas. Jie atėjo netikėtai, be registracijos ir ne pacientų laiku. Nebuvo ir seselės.”

O  “praregėjusi” R. Janutienė teismo salėje durnių stačiai voliojo- nieko neatsimena.  Nors 2012 gegužį  L. Bloznelytės liudijimą filmavo 3-4 val. Tik medžiaga dingusi. Liko tik laida.

Filmuotoje medžiagoje buvo daug dalykų ir daktarė  L. Bloznelytė norėjo užduoti klausimus. Teisėja su vyndėmę ginančiais advokatais pasipriešino ir neleido.

Beje ir teisėja ta pati kur senelį Kedį melagiu dėl triusikų pavertė ir baudas priteisė.

Įdomiausioji teismo dalis, kai parodė skara galvą apsimūturiavusią L. Stankūnaitę. Iš po skaros pabiro skundai: dėl dukters,  dėl gyvenimo be vyro. Atseit saugoma taip stipriai ir su niekuo negali susipažinti, ir su dukra siaubingai nesutaria, ir butas per ankštas.

Kai uždavė L. Stankūnaitei neplanuotą klausimą, tai operatorius ryšį išjungė kol pasikonsultuos. Kaip visada.

Štai kas vyksta teismuose prabėgus penkeriems pavasariams po Kauno pedofilijos bylos driokstelėjimo, po lemtingųjų šūvių ir  savo vaiką gynusio tėvo nužudymo.

O Baltasis Angelas marių pakrantėje atlaidžiai žvelgia į beraibuliuojančias marių bangeles. Jo fone keičiasi metų laikai. Pražysta ir vėl nuvysta gėlės, medžiai, krūmai pasidabina smaragdiniais pumpurais, po to sunkia lapų tankme ir rudeniop vėl nuauksina savo lapiją, nuruduoja ir apsinuogina žiemos šalčiams. Gyvenimas trapus, greitai prabėgantis ir kartu amžinas.

Sutiktas žvejys pamini, kad Baltajį Angelą nuolat lanko žmonės. Kas gėlių pasodina, kas žvakelę uždega, o kas šiaip užsuka parymoti tykioje marių pakrantėje.

“Lai būna palaiminti persekiojami dėl savo teisumo. Jiems skirta amžinoji dangaus karalystė.”

Su pagarba Myra Kovalski

angerrrr

 

 

From → Pradzios

2 Comments
 1. vilte permalink

  Amzina pagarba TEVUI !

 2. Gerbiamieji Lietuvos Sąrašo Tarybos nariai, permalink

  Gerbiamieji Lietuvos Sąrašo Tarybos nariai,
  Esame paakviesti aptarti ir apsispręsti dėl LS ateities. Ateities užuomazgos ir tendencijos slypi praeityje, todėl neišmintinga būtų priimti sprendimus neišanalizavus mūsų jau beveik trejų metų veiklos patyrimo. O šis patyrimas nėra vienareikšmiškas; patyrimas yra pamokantis, sunkus, kartais ir nuviliantis.
  LS atsirado iš protesto – protestavome prieš valdžios smurtą, melą, demagogiją, neskaidrumą, korupciją, Konstitucijos ir įstatymų mindymą, bendrojo gėrio nepaisymą, panieką piliečiui ir Tautai – tikriesiems Respublikos šeimininkams. Sakėmės einą į politiką įtvirtinti tam tikrus principus: viešumą, skaidrumą, dorovinį politikos matmenį, savivaldą, įstatymų galiojimą visiems, bendrojo gėrio prioritetą, Tautos suverenumą. Mūsų vėliava, aplink kurią su viltimi ir pasitikėjimu būrėmės tapo Darius – autoritetas ir mums ir intelektualiai visuomenei, gebantis geriau už bet ką Lietuvoje viešojoje erdvėje artikuliuoti minėtus principus ir juos ginti. Reikia pastebėti, kad Dariaus kaip lyderio stipriosios savybės buvo idėjų artikuliavimas, analizė ir veiksmų strategavimas – labai reikalinga veikla – tačiau jis nesiveržė į politinės kovos priešakines linijas. Vietoje savęs šias pareigas – bent rinkimų laikotarpiu – Darius perleido Nagliui, ir Naglis tapo neva LS remiamu ar keliamu politinių idėjų ruporu.
  Atsiradus šiam policentrizmui, kada pirmininkas ir idėjų generatorius yra Darius, o idėjų skleidėjas ir priešakinių kovų veidas – Naglis, partijos organizacinė, pasaulėžiūrinė, moralinė ir psichologinė raida bei ateities perspektyvos ėmė žymiu mastu priklausyti nuo Naglio ir jo artimiausių pagalbininkų išsikeltų tikslų, apsisprendimų ir veiksmų bei veiklos būdų.
  Noriu pabrėžti, kad veiksmai, veikimo būdai ir apsisprendimai visada turėtų atitikti tikruosius tikslus; neatitikimas tarp tikslų ir veiksmų bei veiklos metodų savyje brandina didelius pavojus, ilgainiui imama viena deklaruoti, o kita daryti. Šią koliziją išgyvena visos didžiosios mūsų partijos. Beje, dėl tos priežasties visuomenė ir tolydžio vis labiau partijomis ir nebepasitiki. Mes ir kūrėmės siekdami tokių raidos trajektorijų vengti.
  Taip yra atsitikę ir su Nagliu bei jo komanda: jo paties ir jo pagalbininkų veiksmai bei veikimo būdai prasilenkia su LS keliamais tikslais ir principais. Ypač šių rinkimų metu akivaizdžiai pasimatė, kad Naglis su savo komanda, nederindamas veiksmų, vienasmeniškai ėmėsi vykdyti ne LS, o visai kitą scenarijų, kuris dažnai kirtosi, prieštaravo LS prieš rinkimus suplanuotam. Tos atsirandančios ir gilėjančios dviprasmybės kėlė sumaištį ir nepasitikėjimą vieni kitais. Štabas tapo nebefunkcionalus, o Dariaus pastangos „užglostyti“ konfliktus buvo tik akivaizdybė, kad kolektyvinis darnus štabo darbas tapo nebeįmanomas. Naglis bei jo komanda su LS tarybos nariais savo veiksmus nustojo derinę, o neįtinkančius pasistengė eliminuoti iš štabo bei atriboti nuo informacijos. Išsireikalauti žinių, kas vyksta, kur 20 dienų dingęs kandidatas į merus, kokie planuojami renginiai bei susitikimai su visuomene tapo praktiškai nebeįmanoma. Štabas nuo kai kurių savo narių atsitvėrė tylos siena, neatsakinėjo į iniciatyvas, nesvarstė jų, neatsakinėjo į konkrečius klausimus. Ėmė veikti saviveikliškai ne kaip LS, o kaip Naglio rinkiminė komanda. Ta apgailėtina patirtis verčia iš esmės svarstyti, ar su Nagliu ir jo komanda dar tebeturime kažką bendra.
  Naglio ir jo komandos apsisprendimus, veiksmus ir veikimo būdus turime galimybę stebėti jau pakankamai ilgą laiką, todėl medžiagos apibendrinimams ir išvadoms turime daug. Pateiksiu keletą reprezentatyvių pavyzdžių.
  Pirma. Naglis Puteikis, kartu su savo komandos apmokamais nariais nesibodi veikti Lietuvos Sąrašui už nugaros ir apgaudinėti LS pirmininką. Vienas rimčiausių tokių veiksmų yra šis: Naglis, pasinaudodamas savo apmokamu darbuotoju Mariumi padiktavo Vilniaus rinkiminio laikraščio spausdinimo sutarties turinį (tai pripažįsta pats Naglis) – jam reikėjo didžiulio tiražo, kuriam pirmininkas nebūtų pritaręs. Ne tik buvo apeitas LS pirmininkas, bet ir grubiausiai pažeisti LS įstatai, kuriuose siekiant didesnio skaidrumo yra įrašyta, kad išlaidas virš 1000 Lt tvirtina Taryba – įsipareigojimų, kurie siekė apie 20 000 eurų, niekas netvirtino. Negana to, šiuo atveju buvo pereita į kriminalinio veikimo lauką – Naglis, siekdamas naudos sau – kuo platesnio žinomumo, veikė, kad organizacijos vardu asmenys, neturintys įgaliojimų, pasirašytų komercinę sutartį. Tai yra kriminalas. Juo labiau, kad Naglis, nebūdamas net LS narys, ir niekieno neįgaliotas neturėjo jokios teisės implikuoti kokius nors veiksmus ar sprendimus su partijos finansinėmis sąskaitomis.
  Toliau. Sausio 23 d. LS narių akivaizdoje vartodamas necenzūrinę leksiką psichiškai smurtavo ir įžeidinėjo Tiesos.lt redaktorę, LS narę Ramutę Bingelienę. Ir tai buvo ne pirmas tokio pobūdžio, neslepiamos neapykantos išpuolis prieš ją ir Tiesos.lt portalą.
  Beje, nė už vieną išpuolį neatsiprašė. Tikėtina, kad sausio 23 d. išpuolis buvo apgalvotas ir suplanuotas, nes Puteikiui reikėjo klusnaus Vilniaus rinkimų štabo, paklusniai vykdančio jo scenarijų. Po išpuolio Naglio apmokami darbuotojai – Saulė ir Rasa – staiga „susiprato“, kad išpuolį patyrusi Ramutė joms yra tokia nesimpatiška, kad su ja jos neva nebegali būti vienoje patalpoje. Taigi įvykusi konfliktinė istorija pradėta versti aukštyn kojomis – smurtininkas Naglis jo darbuotojų pastangomis imtas daryti auka, o Ramutė – kaltininke. Toks pat likimas laukė ir Liudviko, stojusio stabdyti Naglio smurtą. Šio išpuolio ir Saulės bei Rasos kaprizų rezultatas buvo tas, kad buvo išardyta Vilniaus štabo ir Vilniaus rinkiminio laikraščio redakcijos veikla – Vilniaus štabo ir redakcijos funkcijas uzurpavo apmokami Puteikio darbuotojai. Buvo nustota šaukti štabo susirinkimus, o Puteikiui neparankūs štabo nariai – Ramutė, Liudvikas, Laisvūnas – negaudavo informacijos apie štabo ir laikraščio redakcijos veiklą. Dalis štabo informaciją apie rinkimus rankiojo iš nuogirdų. Tiesos.lt redakcija net buvo nušalinta nuo Lietuvos Sąrašo facebooko, kurį Marius su Vygintu buvo pavertę dar vienu Puteikio glianciniu puslapiu.
  Štabo veiklos išardymas turėjo apgailėtinų rezultatų. Vienas jų – nenusiuntėme stebėtojų į Pagėgius, laiku neparašėme skundo dėl biuletenių perskaičiavimo Pagėgiuose, o Pagėgių komisijos atsakymo neapskundėme VRK, t.y. LS parodė visišką nekompetenciją ir neadekvatumą Pagėgių rinkimuose. Bet tai irgi dėsninga – kai rinkimų štabą sudaro vieno kandidato darbuotojai, kurie rūpinasi tik vieno kandidato kampanija – argi galime tikėtis rezultatų partijai, kurios pavadinimo mūsų iškeltas kandidatas į merus bodisi ištarti viešuose pasisakymuose ir diskusijose.
  Visą šią savivaldos rinkimų kampaniją Naglis ir jo komanda naudojo intrigų, melų, demagogijos ir apgavysčių taktiką. ženklu. LS tebesvarstant dalyvavimo savivaldos rinkimuose būdus ir galimybes mus pribloškė žinia, kad Naglis, tuose pasitarimuose dalyvaujantis, slapta už LS nugaros steigia LS paralelinį Vilniaus rinkimų komitetą. Vėliau „grožybės“ tęsėsi. Naglis, LS susirinkime iš vakaro pažadėjęs, kad nesteigs savo vardo komitetų, kitą dieną VRK posėdyje pats dalyvavo Puteikio vardo komitetų registracijoje. Kas tai, jei ne apgavystė?
  Kampanijai prasidėjus, Puteikis ir toliau žarstė pagyras Simuliko bei Visocko komitetams Šiauliuose, užuot rėmęs LS skyrių Šiauliuose, nuoširdžiai talkinusį jam per prezidento rinkimų kampaniją. Negana to, nusipelniusias ir gerbiamas LS nares, kurios nepasidavė Visocko spaudimui, viešai Sakalo Gorodeckio veidaknygėje išvadino garbėtroškomis ir intrigantėmis. Apskritai kalbant, dėl Naglio Puteikio elgesio su Šiaulių LS skyriaus žmonėmis ir visuomenininkais, turėtų būti atskira kalba. Tikėtina, prie to dar bus grįžta nepalyginamai išsamiau, bet užtenka ir to, kad būtų aišku, jog toks renkamo politiko elgesys su rinkėjais yra visiškai netoleruotinas.
  Kas dėl Vilniaus, čia Puteikis atsisakė aptartos ir suplanuotos rinkiminės kampanijos ir daugiau nei porą savaičių išvis buvo nusišalinęs nuo Vilniaus reikalų; rinkiminę kampaniją Vilniuje pakeitė vieno laikraščio leidyba. Šį nusišalinimą aiškino silpna sveikata, tačiau tuo pat metu daugelis žmonių Naglį matė ir Seime, ir televizijoje, ir įvairiose Lietuvos vietose reklamuojant savo komitetus – sveiką kaip agurkėlį.
  Suprantama, tokie veiksmai ir veiklos metodai LS nariams negalėjo nesukelti įvairių klausimų. O ką išgirsdavome kai Naglio paklausdavome apie laikraščio leidybą, finansavimą, agitaciją? – iš Naglio ir jo komandos išgirsdavome primityvią demagogiją, melą ir insinuacijas. Ką išgirdome, kai esant sąskaitai apytuštei klausėme, kas padengs arti 20 000 eurų siekiančius įsipareigojimus? – išgirdome pasakėles apie sėkmingai vykstančią aukų iš rinkėjų rinkimo kampaniją. Melavo, kad nėra ir nebandoma pritraukti šešėlinių rėmėjų (kad tokie egzistuoja, pripažino Saulė). Užuot tiesiai atsakęs, iš kokių pinigų ketina padengti įplaukų akivaizdžiai neatitinkančius įsipareigojimus, ėmė kaltinti tuos, kurie klausė, trukdymu rinkti lėšas; kėlė isteriją dėl aukojimo mygtukų ir melavo, neva aš, Laisvūnas Šopauskas priešinausi aukojimo mygtuko įdiegimui Tiesos.lt puslapyje (kai iš tiesų pats štabas per vėlai susizgribo, o man reikėjo laiko techninėms problemoms išspręsti), melavo apie sėkmę renkant aukas per kitas svetaines (per kitas svetaines tuomet nebuvo surinkta nieko).
  Kai klausėme apie įtartinas sutarties dėl laikraščio spausdinimo sudarymo aplinkybes, ar išgirdome atsakymus? Vietoje atsakymų išgirdome insinuacijas, kad Liudvikas, Ramutė, Laisvūnas siekia sužlugdyti laikraščio leidybą ir platinimą, trukdė vilniečiams gauti laikraštį, kad sąmoningai demotyvuoja kitus. Tuo tarpu tiek Liudvikas, tiek Ramutė yra parengę daug laikraščio tekstų. Girdėjome insinuacijas, kad „inkvizicijos trijulė“ jį ir jo darbuotojus sąmoningai šmeižia. To dar neužteko, Naglis paskleidė melą, neva Liudvikas siekė laikraščio tiražą apriboti 20 000 egzempliorių, ir insinuavo, neva jis į užsienį važiuoja už anoniminio sponsoriaus pinigus, taip priskirdamas Liudvikui parsidavėliškumą.
  Įdomybės tęsėsi ir po rinkimų pirmojo turo. Tie Puteikio tekstai, kurie pasirodė „Respublikoje“ ir Zuoko rinkiminiame laikraštyje, buvo bandymas įtikinti rinkėją, kad Zuokas yra geresnis pasirinkimas. Bandymas tuo įtikinti rinkėją yra agitacija už Zuoką. Kadangi Lietuvos Sąrašas Zuoko nerėmė, tokia LS kelto kandidato agitacija už Zuoką buvo LS ir LS pirmininko kompromitacija jau tuo metu, kai vyko preliminarios konsultacijos dėl valdančiosios koalicijos. Gal Naglis pasakys, kad tekstas Zuoko laikraštyje atsirado be jo sutikimo? Arba gal „Respublika“ neteisingai perteikė Puteikio atsakymus į žurnalisto klausimus?
  Ir paskutiniai įvykiai: kai Tiesos.lt pasirodė anoniminis komentaras apie Naglio padėjėją Rasą Kalinauskaitę, Vygintas Vilutis, buvęs Rasos bendradarbis ekspertuose, pradėjo skleisti insinuacijas, kad aš neva žinau, kas yra jo autorius, o Rasa kreipėsi į policiją, puikiai suprasdama, kad toks veiksmas, kada ištrinto komentaro autoriaus nustatyti neįmanoma, tėra sunkumų Tiesos.lt redakcijai sudarymas. Ir štai rezultatas: Tiesos.lt redakcija vaikšto į policijos apklausas, kurios vyksta ne policijos, o VSD stiliumi, laukiame ir kratų. Gal Rasa, pati rašiusi apie VSD sufabrikuotas Kusaitės bylas, Gatajevų persekiojimus, nesuprato, kad kurpia prielaidas policijai ir VSD sunaikinti valdžios nemėgstamą portalą? Ar taip elgiasi bendraminčiai ir bendražygiai?
  Apibendrindamas galiu pasakyti, kad intrigos, demagogija, melas, insinuacijos iš Puteikio ir jo komandos pusės ėmė plūsti tokiu nesustabdomu srautu, kad LS ėmė šiame sraute skęsti. Mes negalėsime tikėtis viešojoje erdvėje ir politikoje įtvirtinti tas moralines vertybes ir principus, kurių savo organizacijos viduje ne tik kad nepraktikuojame, bet tiesiog mindome. Mes praradome bendro veikimo džiaugsmą, praradome bičiulystės dvasią – bičiulystė negali gyvuoti melo ir intrigų atmosferoje; šią dvasią iš mūsų atėmė, pavogė. Palyginkime mūsų būseną ir savijautą dabar ir prieš porą metų, dabartinę LS atmosferą su Urbšio komandos nuotaikomis. Suvokiate skirtumą?
  Veiksmai ir veiklos būdai, kaip jau sakiau, turėtų atitikti keliamiems tikslams ir vertybėms, kurias deklaruojame ir siekiame puoselėti bei skleisti. Ir mes, stebėdami aukščiau aprašytus veiksmus ir veikimo būdus, turime rimtą pagrindą klausti: o kokių tikslų siekia Naglis Puteikis ir jo komanda? Tai tikrai nieko bendra neturinti tikrovė su LS pamatinėm vertybėm ir tikslais, dėl ko būrėmės bendrai veiklai. Mums Naglio Puteikio tikslai pakankamai aiškūs: sukurti jo asmenines ambicijas realizuojantį politinį projektą, o LS intelektą išnaudoti šiam tikslui kaip instrumentinį resursą.
  Veiksmai ir metodai atskleidžia taip pat ir perspektyvas. Ką galima įsteigti naudojant tokius metodus? Atsakymas irgi akivaizdus – galima įsteigti tik eilinę nomenklatūrinę, vadinamąją “sisteminę” partiją. Jei Nagliui Puteikiui pavyks įgyvendinti tai, ką jis daro, – turėsime ne ką kita, o dar vieną konservatorių, Darbo ar TT autoritarinių partijų kloną.
  Ar dėl to mes susirinkome į Lietuvos Sąrašą?
  Išvadą tenka padaryti tokią: LS atsirado grupelė žmonių, kuriuos tarpusavyje tampriai sieja jų siauras interesas ir kuri likusiai LS daliai skirianti tik statisto vaidmenį – su tikruoju Lietuvos Sąrašu jų nesieja niekas: nei principai, nei tikslai, nei vertybės. Nebent apsimestinė retorika. Jei mes šiuo metu neišspręsime gilaus interesų konflikto – kada keletas LS pareigybiškai svarbių asmenų, visų pirma Saulė ir Marius – kartu yra Naglio Puteikio apmokami darbuotojai, per kuriuos Puteikis tvarkosi savo reikalus ir verčia LS tik priemone savo tikslams, jei neatsisveikinsime su Nagliu Puteikiu ir jo komanda, o leisimės jų vadovaujami, netrukus galėsime „džiaugtis“ atsidūrę seno raugo partijoje ir stebėti, kaip eilinį kartą pilietinis ir protestinis potencialas yra nukanalizuojamas eilinio demagogo ambicijoms tenkinti. Tai neišvengiamai įvyks, jei leisime, kad Naglio Puteikio komanda performatuotų partiją, surinkę iki suvažiavimo trūkstamą kiekį būtinų partijos narių.
  Taip, formaliai sprendimas priklauso nuo jūsų, bet priimkite jį neformaliai, pagal sąžinę. Ir nesakykite, kad niekas jūsų neįspėjo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: