Skip to content

Kai viskas teisėta, bet neteisinga

by on October 5, 2015

Yra toks visiems puikiai žinomas posakis, kuriuo teigiama, jog obuolys nuo obels toli nerieda. Kremliaus agresija prieš laisvės nuo homosovieticus standartų ištroškusią Ukrainą privertė susimąstyti, ar toli esam nuriedėję mes, lietuviai. Imperialistinė Rusijos agresija nesibaigė Krymo aneksija. Visi puikiai žinome, kad įsikūrė dvi „liaudies“ respublikos Rytų Ukrainoje. Visi girdėjome įvairiausias versijas apie keleivinio lėktuvo numušimą, dėl kurio buvo rengiamasi pradėti tribunolo procesą, tačiau Rusijai pasinaudojus savo veto teise Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Taryboje, ši rezoliucija nebuvo patvirtinta. „Vsio zakonno“(viskas teisėta). Krymo aneksija „teisėta“, nes neva tai „iskonnyje russkyje zemli“ (tikrosios rusų žemės), t.y. „vaikas“ grįžo pas „mamą“. Be „jokios prievartos“. Prieš tai Putinas teigė, kad Rusijos armijos Kryme esą nebuvo, bet vėliau visgi prisipažino, jog melavo. Tikslas pateisina priemones. Teigiama, jog Rusijos armijos, vykstant šiandieniniams mūšiams, nėra Ukrainoje. Tačiau pakliuvus kuriam nors Rusijos kareiviui ar net karininkui į nelaisvę, jo tiesiog išsižadama.

Šiandieninio karo atgarsiai Sirijoje, kai Rusijai buvo leista įsijungti į kovą prieš terorizmą, dar kartą įrodė nusikalstamos teisės visagališkumą. Teroristai beveik ramūs, tačiau sukilėliai prieš valdantį Sirijos režimą gauna skaudžiausius smūgius. Kodėl Rusija gina dabartinį Sirijos prezidentą? Giliau paanalizavus šio karo priešistorę, vėl išlenda kruvinos Kremliaus ausys. Pasirodo, dabartinis Sirijos režimas yra garantas Rusijai, kad ji išliks monopolininke Europos dujų rinkoje. Saudo Arabijai ir Katarui nusprendus tiesti dujotiekį į Europą, šis projektas sustojo Sirijoje. Sena Sirijos ir Rusijos draugystė nerūdija.Bombarduojami sukilėliai, oficialios pagalbos tam paprašė Bašaras Al-Assadas.„Viskas teisėta ir teisiška“.

Bet grįžkime prie savo obuolių, į Lietuvą. Palyginkime mūsų teisės „obuoliukus“ su prieš tai pateiktaisiais. Ko gero, pirmiausia vertėtų paminėti vieną garsų teisėją, kuris savo sprendimu patvirtino, jog sovietų okupacijos Lietuvoje nebuvo. Beje, tas pats teisėjas teigė, kad Lietuvoje trinama vaikų atmintis. O ir Garliavos įvykiai privertė susimąstyti ne vieną sąžinės nepraradusį pilietį, kokioje šalyje mes gyvename. Prisiminkime, kaip iki dantų ginkluoti LIETUVOS policininkai tampė beginklius jaunus ir pagyvenusius žmones po kiemą, kuriame jie maldomis, vėliavomis bei Tautiška Giesme bandė apginti mergaitę. Bet vaikas grįžo pas „mamą“. Be „jokios prievartos“. „Viskas teisėta ir teisiška“. Ir advokatas jos „nenešė“. Lygiai taip, kaip Rusijos karių „nėra Ukrainoje“. Visi matė, kad nešė, tačiau teismas konstatavo, jog ne. Galit išsidurt akis – jos nereikalingos. Kameros, galėjusios užfiksuoti prievartą namo viduje, buvo nusuktos. Mergaitės močiutė išvilkta iš savo namų basom. Prieš taikius piliečius panaudotos visokiausios leistinos ir neleistinos priemonės. Bet… „Viskas teisėta ir teisiška“. Žmonės, tą rytą stovėję prie namo Klonio gatvėje, paklusę sąžinės balso kvietimui apginti mergaitę, jau ketvirti metai persekiojami. Jiems inkriminuojamos įvairiausios nusikalstamos veikos, tokios kaip valstybinio perversmo organizavimas, nusikalstamos gaujos sukūrimas ir t.t.

Kremlius skalambija-Ukrainoje fašizmo protrūkis. O vienas, matyt Lietuvą užvaldžiusiai chuntai nusipelnęs žurnalistas, žmones, susirinkusius į mitingą prie Seimo palaikyti seimo narės N. Venckienės (jai tądien turėjo būti panaikinta teisinė neliečiamybė), išvadino dar nenugalabytais stribais. Tarsi tuo pasakymu piršdamas mintį, jog juos reiktų nugalabyt. Kaip ir fašistus Ukrainoje. Žemaičiai sako: „maliavuo toum, koum pats kvep“.

Dainius Špučys

akis

From → Pradzios

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: