Skip to content

Paskendęs marazmuose

by on July 14, 2012

– Jo didenybė imperatorius turbūt nuo viso to papaiko,- pareiškė Šveikas. – Protingas jis niekada nebuvo, bet šitas karas jį visai pribaigs.

  -Jis yra avigalvis, – svariai pareiškė kareivis iš kareivinių.- Kvailas kaip stuobrys. Jis turbūt ir nežino kad dabar karas. Tikriausiai niekas nedrįso jam apie tai pasakyti. O jo parašas po manifestu į tautą – tai tikra apgavystė. Išspausdino be jo žinios. Jis iš viso nieko negali supaistyti.

 -Jis šitajį… – žinovo tonu papildė Šveikas,- dirba po savimi ir jį reikia penėti kaip mažą vaiką. Andai aludėje vienas ponas pasakojo, kad jam paskirtos dvi žindyvės ir kad tris kartus per dieną jo didenybė imperatorius guldomas prie krūties“ ( J. Hašekas „Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai“; 183 p)

Sedos kautynių dalyvis, ten įrodęs savo lengvaatlečio talentą, Prezidentas Valdas Adamkus, sveikindamas Prienuose susirinkusius pasaulio lietuvių jaunimo atstovus paragino juos būti pilietiškai aktyviais. Savo kalboje Valdas Adamkus priminė, kad pokaryje būtent jaunuomenė „išėjo į miškus ginti tiesos ir laisvės“.

Skambūs žodžiai, ar ne ? Tačiau prieš šešias dienas Valdas Adamkus kalbėjo visiškai kitaip. Jo žodžiais pilietiškai nusiteikę žmonės, (tarp kurių labai daug jaunimo), remiantys Neringos Venckienės kovą su korumpuota valstybės sistema , tėra „valstybei sąlygas diktuojanti minia“. Ir tai „yra tragedija“.

Vienoje kalboje raginantis jaunimą būti aktyviems, burtis į įvairias organizacijas, tačiau kitoje atkartodamas „metų moters“ E. Žiobienės žodžius, Valdas Adamkus man simbolizuoja paskutines Abiejų Tautų Respublikos, ar Habsburgų dinastijos dienas.

Jeigu pirma, kas vyksta Lietuvoje žiūrėjau kaip į tragediją, dabar kitaip kaip į farsą žiūrėti negaliu. Politinių anekdotų niekas nebekuria. Juos matome ir girdime kas dieną, aukščiausių valstybės pareigūnų pasisakymuose. 

Kaip valstybė “remia” pilietines iniciatyvas . Daug naujų ir nematytų kadrų.

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: